11 юни 2023, неделя

1 Неделя след Петдесетница на Всички светии. Св. апли Вартоломей и Варнава. Св. Лука Симферополски (Войно-Ясенецки). Св. Богородица “Достойно есть”. Гл. 8, утр. ев. 1, ап. Евр. 11:33-12:2 (с. 70), лит. ев. Мт 10:32-33, 37-38; 19:27-30 (Петрови заговезни) (Тип. с. 479)
church

Поздравление по случай откриването на официалния електронен сайт на БПЦ - Българска патриаршия, 19.06.2009г., Салон на Софийската св. Митрополия

Ваши Високопреосвещенства и Преосвещенства,

драги гости, братя и сестри,

Нашият Спасител Господ Иисус Христос е казал: "Идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин." (Мат. 28:19-20). Изпълнявайки повелята на нашия Спасител от самото начало на своето съществуване, едната, свята, съборна и апостолска Църква Христова е започнала да изпълнява своя дълг да благовести в света Словото Божие и да привежда човеците към спасение.

Още в първите години на мисията си Църквата Христова е била изправена пред необходимостта да се противопоставя на цинизма и скептицизма на съответното историческо време, да преодолява хулите и преследванията от страна на силните на деня и да преобразява враждебността на своите противници, ако не в пълна подкрепа, то поне в зачитане и уважение на християнската вяра и благочестие.

От най-ранна древност Църквата Христова е трябвало да се бори с иноверски атаки и еретически отстъпления, за да съхрани чистотата на Христовото учение в ненакърнен вид.

От апостолско време Църквата Христова е създала своя йерархическа структура и е възприела механизми, осигуряващи административното й укрепване и доброто й взаимодействие с външния свят.

Българската православна църква от самото си основаване до днес винаги е изпълнявала Господнята заръка да благовести във света, като непрестанно е проповядвала устно и писмено, използвайки за тази цел присъщите на съответната историческа епоха форми и средства.

Днес, когато ролята на електронните медии в живота на съвременното общество динамично нараства, Св. Синод счита, че е от голяма важност, както за БПЦ, така и за нацията ни като цяло, интернет пространството да бъде пропито с църковно благовестие в истински православен дух.

Официалният електронен сайт на БПЦ-Българска Патриаршия е естествено продължение на вековната апостолска, мисионерска, духовно-просветна и културна дейност на нашата Църква. Чрез това ново средство на обществено служение БПЦ ще продължи да работи за благото и духовния напредък на нашия народ.

Сайтът ще послужи и за засилване на диалога с медиите и държавните институции. Така Църквата отговаря на оправдания обществен интерес към нейния живот и задоволява потребността на българската нация да чува позицията й по актуалните проблеми на нашето време.

Бог да благослови старанията ни с успех за слава на Неговото свято име и за добро свидетелство пред света. Амин.

Председател на Светия Синод:

+ Максим Патриарх Български и Митрополит Софийски