23 октомври 2020, петък

* Св. ап. Яков, брат Господен (Тип. с. 104)       ◐
church

СТАНОВИЩЕ НА СВ. СИНОД НА БПЦ-БП за ПРОМЕНИ В ПРЕДСЪБОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА СЪБОРА В КРИТ (16-27 юни 2016 г.)