25 септември 2023, понеделник

* Преп. Ефросиния Александрийска. Преп. Сергий Радонежки, чудотворец (Тип. с. 86)
church

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТИ, КАТЕДРИ И СПЕЦИАЛНОСТИ

1. Богословски факултет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

адрес: София 1000, пл. "Света Неделя" 19

телефон: 989 01 15 / 988 39 50

факс: 987 25 25

website:

www.uni-sofia.bg/index.php/bul/fakulteti/bogoslovski_fakultet2

Богословският факултет е създаден през 1923 г. и веднага става активен център за духовно и религиозно образование.

През периода 1951-1991 г. по идеологически съображения Богословски факултет е изваден от състава на СУ и трансформиран в Духовна академия „Св. Климент Охридски" под ведомството на Св. Синод на БПЦ.

Факултетът обучава студенти редовна и задочна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър" и студенти редовна и задочна форма на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър", подготвя стотици богослови, свещенослужители на Българската православна църква, учители по религия, служители в социалната сфера и др.

 

2. Православен богословски факултет при Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

адрес: Велико Търново 5003, ул. "Т. Търновски" 2

website: www.uni-vt.bg/1/?page=524

Православният богословски факултет започва своята дейност през 1991 год. с курс студенти по специалност Богословие. Година по-късно там се открива и специалността Иконография (Църковни изкуства).

В духовно, образователно и научно отношение Великотърновският богословски факултет е продължител на богатата традиция на Търновската книжовна школа на св. Евтимий, патриарх Търновски.

3. Катедра "Теология" при Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"

Катедрата "Теология" подготвя студенти с висше образование в образователно-квалификационните степени "бакалвър", "магистър" и "доктор" по редовна и задочна програма.

4. Катедра "Теология" при Философско-историческия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

На 29 септември 2008 г. с тържествен водосвет, отслужен от  Пловдивския митрополит Николай, е открита новата бакалавърска програма на ПУ „Паисий Хилендарски" - „Теология" във Философско-историческия факултет. "Откриването й е продължение на духовното дело на патрона на пловдивската Алма Матер - българския национален будител свети Паисий Хилендарски", казва Негово Преосвещенство в приветственото си слово.

Преди години към Пловдивския университет бе открита специалност Теология, но само като част от дисциплините, изучавани във филиала на университета "Любен Каравелов" в гр. Кърджали. Специалността после е преместена в гр. Пловдив и бъдещите теолози се обучават в сградата на Биологическия факултет в Стария град, където са и повечето църкви на Старинния Пловдив - „Света Богородица", „Св. Константин и Елена", „Свети Димитър", „Света Неделя", „Света Марина".

Понастоящем специалността "Теология" е обособена в самостоятелна катедра.