15 юни 2024, събота

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин
church

Значението на Кръста Христов в посланието на св. апостол Павел до Галатяни, свещ. Теодор Стойчев

Издава: Библейска библиотека, СУ „Св. Климент Охридски" 2009 г.

Обем: 277 стр.

Формат: 60/90/16

Книгата представлява дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор" на свещ. Теодор Стойчев. „Тя е монография, която съдържа библейско-богословски анализ на застъпената тема за честния и животворящ Христов Кръст и е сериозен принос в православната новозаветна екзегетика, обогатяващ българската книжнина с ново поредно изследване", споделя проф. д-р. Славчо Вълчанов, който заедно с доц. д-р Емил Трайчев е рецензент на дисертацията.

Според самия автор изборът на темата на дисертацията му не е мотивиран от богословската или идейната ненадминатост на избраното послание, а от самия контекст, в който е поставено събитието на кръста с цялото му идейно богатство, скрито зад изложението на апостола. Защото „Кръстът Господен винаги е съставлявал ядрото на нашето спасение, ядро, около което всичко останало се конституира" и защото „осмислянето на случилото се преди толкова много години ще ни помогне малко повече да се обичаме", заключава авторът.