29 януари 2022, събота

* Пренасяне мощите на св. Игнатий Богоносец. Св. мчк Димитрий Сливенски
church

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на православните български архиереи против лъжеучението на Петър Дънов - 1922 г.