14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

† МАКСИМ, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

Благослови венец лета благости Твоея, Господи!

ВЪЗЛЮБЕНИ ЧЕДА НА СВЕТАТА НИ ЦЪРКВА,

Намираме се в началото на новата 2010 година. Сърцата ни се изпълват с благодарност към всеблагия Господ за проявените Му щедри благодеяния към нас. С възторжен глас към небесния ни Отец отправяме славословие: „Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния" (Пс. 102:2).

В Новата 2010 година встъпваме със светла надежда за безбедно битие, благословено прекарване на всички нейни дни и достоен за християнското ни знание живот, за земно благополучие и душевно спасение. Нека в нашите трудове винаги да поддържаме пламъка на православната ни вяра, на братолюбието, на родолюбието. Да помним, че „Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие" (Прем. 2:23) и да не заравяме дадените ни дарования, сили и способности, а добросъвестно да ги преумножаваме и развиваме в добри начинания и полезни дела.

Нека вършим всичко с любов и търпение, с чувство за християнски дълг и преданост към светата ни Πравославна църква и да радеем за църковното единство.

През годината, която изпращаме, родната ни Църква продължи с успех своята душеспасителна мисия, положи старания за добри постижения в нейната вътрешна дейност и в междуцърковното православно единство. По решение на Св. Синод се проведе в нашата столица през месец март на изтеклата година работна среща на представителите на Провославните автокефални църкви като естествено продължение на Светия разширен надюрисдикционен Всеправославен събор от 1998 година. Представителите на Проместните православни църкви категорично заявиха пълната си поддръжка за каноничната БПЦ.

С публикуването му в „Църковен вестник" влезе в сила приетия от VI Църковен-народен събор обновен устав на БПЦ - Българска Патриаршия. На Велики четвъртък вече за седми път родната ни света Църква чрез своите йерарси извърши освещаване на свето миро - един високодуховен, сакрален и благодатен акт.

Благодарим на Бога, че благослови тази година да бъде открит Официален електронен сайт на БПЦ. Молитвено отпразнувахме и 540 години от връщането мощите на преп. Йоан рилски от гр. Търново в Рилската света обител.

Продължаваτ с още по-голяма настойчивост и старание усилията за въвеждането на задължителна подготовка по предмет „Религия" с профил „Религия-Православие" в българското училище. С изявена твърдост, духовна загриженост и отговорност пред скъпата ни Родина, светата ни Църква отстоява и приемането на новия Семеен кодекс в такива рамки, които ще станат гарант за здрави духовни устои и утвърждаване на православното християнско семейство.

И през настоящата година Българската православна църква няма да спре да работи за добруването на нашето Отечество. И не ще се поколебае пред нищо, но ще призовава и действа така, че с мъдрост и любов да се погрижи за своите най-малки чеда, като ги приведе до съкровищницата на вярата и духовното познание.

Пред прага на новолетието сме изпълнени с надежда и упование, че Господ е с нас „през всички дни до свършека на света" (Мат. 28:20). В старанията ни за вършене на добри дела, в душеспасението нека изпросваме в молитва Божията помощ: „Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме" (Пс. 32;22). По съвета на Спасителя да бъдем усърдни в труда (Еф. 4:28). Да избягваме злото. Да вършим добро. Да се стремим,тъй да светне пред човеците светлината ни, та да видят добрите ни дела и да прославят Небесния наш Отец (Мат. 5:16).

На всички чеда на светата ни Църква в Родината и извън нейните предели молитствам честита, мирна и доброплодна Новата 2010 година.

„Не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменувам в молитвите си" (Еф 1:16). Амин.