19 април 2024, петък

Преп. Йоан Ветхопещерник (Прежд. лит.) (вечерта – Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист) (Тип. с. 439)
church

СЛОВО ЗА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

†Стобийски епископ НАУМ

Братя и сестри,

Днес българския народ възторжено чества нашите първоучители и просветители св. равноапостоли Кирил и Методий. Славни са техните имена. Дивни са образите им. Свят е техният живот. Чутовен е подвига им. Епохално е тяхното  дело. Скъпа и свещена за нас е тяхната памет.

Св. св. Кирил и Методий дадоха на славянските народи азбука и така им отвориха духовните очи за знание и просвета. Те бяха не само творци на славянската писменост и основоположници на славянската култура,  но и проповедници на христовата вяра сред славянските народи. Тяхното дело беше и е дело Божие - Бог го устрои и ни изпрати двамата равноапостоли в най-решителния и съдбовен за нашия народ момент. То е дело Божие и защото то е имало за цел да доведе до Бога, до истинското Богопознание. Св. Братя са преди всичко апостоли на христовото учение и проповедници на вярата в Бога.

Те ни дадоха славянската писменост и християнската вяра.

Успехът на тяхното дело се проявява във вековете - те ни дадоха основа, върху която цялото славянство доизгради своята култура.

Особено значение има за нас българите делото на св. Братя - в България техните ученици намериха радушен прием от св. цар Борис и благодатна почва, върху която посяха семето на благодатната евангелска житница.

Днес ние им отдаваме своята признателност.

Българският народ тачи свято паметта на св. Братя. Българската православна църква ги е канонизирала за светци още през Х век. Те са наши небесни покровители и застъпници пред Бога.

Поетът Христо Ботев с  възторг пише за св. Братя във в. Знаме, бр.15 от 8.5.1875г.: „Днес, почти всичкият славянски мир празнува денят 11 май и днес всеки славянин въздава хвала и чест на двамата наши солунски братя Кирил и Методий. Те са гениите, които са записали знаменитото събитие на нашата бурна история и те са представителите пред Бога на славянския братски, равноправен и свободен съюз".

Велики и святи са солунските братя. Безсмъртно е тяхното дело за духовното просвещаване и културния подем на славянските народи и особено за нашия народ, чрез  които, както казва народния поет Иван Вазав е дадено  „на вси славяни книги да четат".

Днес, когато честваме тяхната светла памет да ги молим и занапред да бъдат пред Бога всегдашни усърдни наши ходатаи и небесни покровители, да молят Владиката на всичко Христа Бога да утвърждава всички славяни в православие и единомислие, да умири света, та да живеем в братско единство и да се радваме на плодовете на тяхното благословено от Бога дело.

Да пребъде през вековете делото на св. Братя.

Вечна и неувяхваща да бъде тяхната слава. А м и н.

 

СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ

Свещ. Иван НАЙДЕНОВ

Великото дело на Солунските братя равноапостоли е оставило своя дълбок отпечатък върху всички етапи на героичен възход и съдбоносни падения в тринайсетвековната история на нашия народ. Значението на тяхното дело не се мери с дни, години, векове. То преминава над тях, защото е Божие дело в света. То е Божие в двояк смисъл: първо, че Бог устрои това дело, че е станало по Божий промисъл. Защото преди всичко Бог ни изпрати двамата равноапостоли и просветители в най-решителния и съдбоносен за народа ни момент. После, делото на св. Кирил и Методий е дело  Божие още и в тоя смисъл, че то е имало за цел да ни доведе до Бога. Защото Солунските братя бяха преди всичко апостоли на Христовото  учение и проповедници на вярата.

Св. Кирил и Методий ни дадоха християнската вяра и славянската писменост. Те са възродители на славянските народи. Тяхното епохално дело започва в манастира "Полихрон", където, възгорени „от словесен огън", „богоподвижните им пръсти" сътвориха старобългарската писменост, а после лично просветиха славянските народи. Светите братя отначало преведоха най-необходимите богослужебни книги. Те бяха: Неделник (изборен), Служебник, Требник и част от Псалтира. После св. Методий  превел Стария Завет без Макавейските книги, Номоканона, Патерика (Отечник). Поетичният дар на св. Константин е блестящо разкрит в „Изложение на правaта вяра". „Проглас към Евангелието", „Химн в чест на св. Климент Римски". Редица техни и на първите им ученици писания и днес са прочути и се съхраняват в световните библиотеки: Лондонско, Реймско, Асеманиево, Зографско евангелие, Синайски псалтир, Клоцов сборник, Енински апостол, Хилендарски, Зографски, Македонски, Киприанов и др. листи.

Езикът, на който светите братя направили своите преводи, е солунският диалект от втората половина на ІІІ век. Знаем, че те, превеждайки свещените и богослужебни книги на старобългарски език, станаха първо просветители на славяните във Великоморавия, а след това на българския народ най-вече чрез светите си ученици.

И азбуката, която св. братя с Божия помощ сътвориха, и свещените книги, които те преведоха и ни дадоха, и школите, които чрез учениците си създадоха, и разпространението на християнската вяра между славянските народи - всичко това най-силно и убедително доказва и най-вярно свидетелства за тяхното богопратеничество, за тяхното апостолство!

Трябва да се изтъкне и друг един факт: св. братя бяха не само просветители на славянските народи, но и духовници, нещо повече - хора светци. Такива ни ги представят техните най-ранни жития и богослужебни чинопоследования. Те бяха по живот чисти и свети. Те бяха мъченици, подвижници, чудотворци и богоозарени мъже. Вижте св. Константин Философ: учеността му е необикновена, мъдростта му е изключителна, целомъдрието му - удивително, волята му - несъкрушима! Вижте и св. Методий: благочестието му е достойно за възхвала, ревността му в благовестието - равноапостолна, обичта му към славянските братя - безпределна! Следователно, св. равноапостолни братя са не само просветители и носители на култура за славянските народи, но и небесни покровители и застъпници за нас пред Бога.

Величествено, славно и безсмъртно е тяхното дело както за нашия народ, така и за целия славянски свят!

През тежкото петвековно робство българският народ се запази и оцеля от асимилация благодарение на Кирило-Методиевото дело. Така също чрез него стана възможно и нашето народностно възраждане. Родолюбивият зов на преподобни Пасисий, който носеше ревността и самоотречението на славянските равноапостоли, се подема от плеада възрожденци. Неговите идеи и мисли всяват надежда и засилват обаянието на Солунските братя и любознателния интерес към делото им. Въпреки историческите превратности в съдбата си българският народ и днес в ученолюбието, труда и миролюбието си „гори с огъня на св. Кирил и Методий".

Но делото на светите равноапостоли и просветители славянобългарски има и общосветовно значение: първо, че събори средновековната заблуда за „триезичието", и второ, че чрез славянската култура, на която те положиха началото, световната култура се обогатява до ден днешен с много трудове на писатели, литературни и други дейци.

Църковният песнотворец в благоговение пред делото им се пита: „С какви похвални венци да украсим богомъдрите блажени учители?" От нас най-похвалният венец за светите братя ще бъде да останем верни на техния завет. А кой е техният завет? - Той е запечатан в техния тропар: да се утвърдят славянските народи в православие и единомислие, да се умири светът и да постигнем спасение на душите си!

Каква по-сърдечна, дълбока и искрена почит бихме могли да въздадем на св. братя Кирил и Методий от тая - да останем верни на завета им! Нека славянските равноапостоли и просветители, които бяха символ на единство, равноправие и разбирателство между всички народи в една епоха на тревожни разделения върху основата на език, култура, църковно учение и идеология в християнския Изток и Запад, да бъдат, както ги почитаме, молитвени застъпници пред Бога на нашия народ, за да бъде той просветен и издигнат, благочестив, обществено здрав, държавно укрепен и да служи на делото на мира и побратимяването в целия свят. Амин.