15 юни 2024, събота

Св. прор. Амос. Св. мчк Исихий Доростолски. Св. Ефрем, патр. Сръбски, българин
church

Учебници

ЧРЕЗ БОГОПОЗНАНИЕ КЪМ СПАСЕНИЕ В XXI ВЕК –
НОВИТЕ СИНОДАЛНИ УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ – ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ

ОБНОВЕНИ СИНОДАЛНИ УЧЕБНИЦИ ПО РЕЛИГИЯ-ХРИСТИЯНСТВО-ПРАВОСЛАВИЕ за обучение в светските училища от 2024-2025 уч. г. нататък

През 2020 година православното религиозно и катехизическо образование в България постигна исторически напредък. Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия изработи, а Министерството на образованието и науката утвърди новите църковни учебници по „Религия – Християнство-Православие“. Те са подготвени въз основа на новата Учебна програма по „Религия – Християнство-Православие“ на МОН, одобрена на 24. 07. 2018 г. През м. септември 2018 г. министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев одобри заповед, с която стартира конкурсът на МОН за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по Религия от 1. до 12. клас. През 2019 г. Св. Синод утвърди своя екип, който да изработи учебниците на светата ни Църква. Той изготви за шест месеца учебниците от 1. до 5. клас включително като ги входира в МОН на 31. 01. 2020 г.

На 5 февруари 2020 г., Министерството на образованието и науката стартира конкурсната си процедура по оценяване и одобрение на проектите на учебници по „Религия“. В събитието от страна на Българската православна църква – Българска патриаршия участваха представителите на Св. Синод Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел, Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим - гл. секретар и доц. д-р Мариян Стоядинов - гл. редактор на синодалните учебници. Документацията, придружаваща учебниците на Св. Синод, бе изрядна и МОН придвижва синодалните проекти към оценка на съдържанието, графичния дизайн и полиграфическата изработка.

Еднозначно положителна бе оценката на оценителите на МОН – експерти в сферата на богословието, педагогиката, графичния дизайн и полиграфията. След нея на 25 юни 2020 г., в дирекция "Учебници и училищна документация" на МОН, бе проведено открито заседание, по време на което бе обявено, че всичките пет синодални учебника по „Религия - Християнство-Православие“ са оценени като ПРИЛОЖИМИ В ПРАКТИКАТА и от учителите по места.

На 10 юли 2020 г., в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди, с които официално се одобряват всички синодални учебници по „Религия – Християнство-Православие“ от 1. до 5. клас включително. Заповедите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, подписани от него на 6 юли 2020 г., бяха връчени на Негово Преосвещенство Мелнишки епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод. Учебниците на светата ни Църква бяха включени в списъка на МОН с познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които според Наредба № 10 / 19.12.2017 г. на МОН могат да се използват в системата на училищното образование.

Така след прекъсване от около 75 години новите учебници на БПЦ-БП по „Религия – Християнство-Православие“ се явяват съвременни наследници на учебниците по Закон Божий и Вероучение, изучавани в България до 1944 г. (в някои населени места и до 1947 г.)

Във връзка с този успех на Църквата Ловчанският митрополит Гавриил изрази задоволството на Св. Синод от това, че синодалният екип съумя да предложи учебници по „Религия – Християнство-Православие“ от 1. до 5. клас наведнъж, с което се покриват възрастите, в които до този момент най-масово се изучава „Религия“ в училище. Ловчанският митрополит е убеден, че ползата от този предмет ще бъде подобаващо оценена. Митрополит Гавриил подчерта, че след одобрението на новите синодални учебници предметът „Религия – Християнство-Православие“ ще получи нов тласък в своето развитие и това го изпълва с надежда, че предметът колкото се може по-скоро ще бъде въведен в задължителните учебни часове. Защото подрастващите поколения имат нужда от здрава духовно-нравствена основа, върху която да изграждат живота си и заедно, като общество, да можем достойно да продължим напред. Ръководителят на Културно-просветния отдел при Св. Синод специално отбеляза, че синодалните учебници са един голям подарък за българските деца по пътя към Христовите добродетели, по пътя към Христовата любов. Защото „любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат“ (1 Кор. 13:4-8).Философията на учебниците

Синодалните учебници са продължение на святото Кирило-Методиево дело и делото на техните ученици, оглавено в България от св. Климент Охридски и осенено от неговата епископска благословия за просвещаване на единокръвния ни народ. Учебниците използват едновременно църковен и разбираем език, с което актуализират за съвременните поколения духовното наследство на светите Седмочисленици, но и ги доближават до нашите езикови и културни корени, до църковно-славянския и старобългарския езици – напр. чрез трите рубрики в учебника за 5 клас: ЛЮБОМЪДРИЕ, БЛАГОНРАВИЕ и ЛЕСТВИЦА.

Образованието и особено религиозното образование е призвано да възсъздава и откроява Божия образ в човека. Затова в синодалните учебници е особено силен акцентът върху духовно-нравственото усъвършенстване на детската личност за постигане на праведност, светост и богоподобие по благодат.

Троичността и единосъщието между Лицата на Бога са залегнали в структурното, художествено-символното и съдържателното оформяне на учебниците на светата ни Църква. Примери: 1 кл., стр. 9 – горен орнамент – трите житни класове от една основа; ТРИТЕ РУБРИКИ в 5 кл. Сам св. патриарх Евтимий Търновски ни е поверил като народ на Св. Троица, което пронизва синодалните учебници като червена нишка и ни напомня святото предназначение на православното благовестие и духовната просвета. В житието на св. Евтимий, Киевският митрополит и българин по произход Григорий Цамблак разказва за деня, в който турците отвеждат светителя от Търново: „Той излизаше заедно с народа като втори Йеремия, при което самите камъни на града плачеха със сълзи!“ Всеки желаел силно да се доближи до великия заточеник: едни целували ръцете му, други нозете му, трети полите му; някои късали тревата под стъпките му за благословение и спомен, а други отдалеч измолвали неговия прощален благослов. Някой плачевно се провикнал: „На кого ни оставяш, добрий пастирю?“ А той – и сам просълзен – отговорил: „На Светата Троица ви оставям – и сега, и навеки!“

Важен принцип в синодалните учебници е Христоцентричността. В своите приветствени обръщения към всеки клас Светейшият Български патриарх Неофит подчертава, че учебниците срещат децата с техния Спасител, Учител и най-добър Приятел – Господ Иисус Христос. Също така кръстът като символ на Иисус Христос е заложен както в кориците, така и в номерата на страниците, за да напомня на учениците, че той е сила Божия за спасение на всеки вярващ. От всяка страница на учебника лъхат добротата и любовта на Христовото учение, радостта от Възкресението на Христа, светлината на християнската надежда в Спасителя. Така духовно се въздейства върху душите и умовете на учениците с цел те да бъдат подпомогнати да усетят, че Христос е жив, че Личността Му не е мит, илюзорен идеал или студена абстракция, а истинска реалност, при това съвършена реалност, касаеща живота на всеки човек.

Православност – учебниците са изпълнени с благочестието и автентичния дух на искрената православна вяра. За нея се говори топло, сърдечно, с духовно-нравствен акцент, без принуждаване на децата да стават вярващи. Същевременно се подчертава предимството на вярата спрямо неверието, суеверието, маловерието и кривоверието. Избягва се лицемерната неутралност и противопоказната дистанцираност по въпросите на християнското учение, които в практиката се оказват безплодни във възпитателно отношение. Отстояват се православните истини, което се и предполага от конфесионалния характер на предмета. Учителят е поощряван чрез самото съдържание на учебника да бъде съвременен апостол и изповедник на светото Православие, защото само чрез искреност и личен пример учителят може да постигне добри резултати в работата си с учениците.

Специално внимание синодалните учебници обръщат на светостта, на святото, на българските светии. Пример: 3 кл., стр. 74-75.

Научност и богословие – църковните учебници включват библейски и светоотечески цитати, богат изворов и химнографски материал, изобилен богословско-научен речник към почти всеки урок във всички класове. Пример: 4 кл., стр. 92-93 и 5 кл., стр. 42 – църковни термини относно одеждите на духовенството – с практическа насоченост и създаване на самочувствие у децата, че познават и разпознават духовните степени и живия живот на свещенството на Православната църква.

Вярност към Православието, отстояване на православния светоглед без компромиси с догматическите и нравствените истини на Църквата – те се съчетават в учебниците с възпитаване на търпимост към различните по вяра. Пример: 4 кл., стр. 96 и 5 кл., стр. 26 и 28.Още примери за богатството и авторитетността на синодалните учебници:

Текстове - Библейски стих в почти всеки урок. Други примери: 5 кл., стр. 16 и 19 - св. отци; 5 кл., стр. 22 - химнография; 5 кл., стр. 62 - светски автори; 5 кл., стр. 38 и др. Съдействат за потапяне на учениците в Свещеното Писание и Свещеното Предание на Църквата и подчертават православните корени на българската духовност, самосъзнание, национална култура и литература.

Дидактически подходи и методически техники

В задачите се съчетават православното богословие, църковността и нравствените послания с отчитането на възрастовите специфики при децата, езика и потребностите на тяхното поколение. Примери: 1 кл., стр. 69 “Отче наш“ – Обобщение – сплав от догматически вярно съдържание и картинно мислене, характерно за най-малките ученици; 4 кл., стр. 17 – упражнение за двучастно запаметяване на всяка от 10-те Божии заповеди, като може да се приложи и интерактивната техника за казване на заповедите по двойки.

Поощряване на работата в Интернет с официалния сайт на Българската патриаршия при по-големите ученици.

Трите рубрики за 5 клас имат специален замисъл и методически функции – да подчертаят красотата на мъдростта и богопознанието (Любомъдрие), ценността на благостта (Благонравие) и усъвършенстващата сила на православния начин на живот (Лествица – стълба към светостта и към Царството Божие).

За пръв път в методиката на обучението по „Религия“ системно въвеждаме умението за анализ на житиен текст, за описание на православен храм, за анализ на иконографско изображение, за православен краеведски анализ, за изчерпателност и систематизация на понятия чрез уникални таблици. Пример: 5 кл., стр. 75 – сонмовете на светиите.

Помощни приложения с полезни четива за учителя, родителя и ученика се намират в края на всеки учебник.

Художествено оформление, илюстративен материал и графичен дизайн

1) Икони – включени са най-добри образци от всеправославната иконна традиция на Църквата и от най-изявени съвременни български иконописци. Примери: 1 кл., стр. 12 – Синайската икона на Христос – 6 век; 2 кл., стр. 78; 5 кл., стр. 7.

2) Орнаменти – те подпомагат и онагледяват духовно-образователните цели на синодалните учебници. Примери: 1 кл., стр. 8 и орнамента горе на стр. 9 – грозд / ученикът и добрите му дела/плодове като причастни на Истинната Лоза-Христос; чистота – гълъб – Св. Дух; 1 кл., стр. 9 – Христос - Хлябът на живота в класовете.

3) Рисунки и фотографии на деца-лауреати на Националния синодален конкурс „Възкресение Христово“ - 2 кл., стр. 80; 5 кл., стр. 20.

4) Професионални художници допринесоха за изображенията в синодалните учебници като съчетаха детското с православното, личния живот на децата с църковния живот, със знаковата система, естетиката и образността на Православието.

5) Фотографии – отразяват живия живот на Църквата, автентичната среда и съвременните участници в този живот воглаве със свещеноначалието на БПЦ. Пример: 5 кл., стр. 42-43, 50, 53, 56.

6) Графичният дизайн има за цел да въведе децата в съдържанието на уроците като в храм, чрез потапяне в православната му атмосфера, облагородяваща детската душа и предпазваща я от привикване към пошлостта и грозотата. Чрез естетическо възпитание се постига духовно извисяване.

Синодалният екип в обновен състав продължава работа по учебниците от 6. до 12. клас в рамките на удължения конкурс на МОН, според чийто регламент завършените учебници за прогимназията и гимназията трябва да бъдат входирани до 31 март 2021 г. Екипът работи под прякото ръководство на Ловчанския митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП.

По решение на Св. Синод учебниците на БПЦ ще бъдат раздавани безплатно на преподавателите по „Религия“ и по „Вероучение“, както и на децата, които изучават тези дисциплини. Учебниците на светата ни Църква навременно и успешно ще подпомогнат работата на учителите в духовно-нравственото възпитание и образование на учениците. Новите синодални учебници ще бъдат така също добри и надеждни помощници и на родителите, които се стремят да изградят децата си като личности със здрави и непреходни ценности - верни членове на светата ни Църква и добри граждани на нашето общество.

Създаването на синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ и прилагането им в практиката отваря нова страница в съвременната история на българското образование, тъй като го обогатяват с учебно съдържание, каквото до момента липсваше в него. Тази голяма празнота много успешно се запълва чрез новите издания на Св. Синод, които представляват огромна крачка напред в развитието на самия учебен предмет „Религия“ и в осъществяването на качествени междупредметни връзки по време на цялостното обучение в училище. Като научи в дълбочина какво е християнството и православното вероучение, какво е Църквата, какъв е животът в нея, ученикът по „Религия“ ще придобие много по-висока обща култура и много по-добре ще овладее уроците по останалите учебни предмети, които са свързани с историята, езика и нравствеността на нашия народ, с християнската култура и изкуство, с църковно-обществената история в национален и световен мащаб. Новите учебници на БПЦ по уникален начин издигат равнището на учебното съдържание и адекватно подпомагат учебния процес с разнообразните си познавателни, духовно-нравствени и практически задачи, обобщенията, полезните и изчерпателни тестове за входно и изходно ниво, които съпътстват отделните уроци. Ползвайки синодалните учебници по „Религия“, учителите и учениците ще разполагат с учебен материал, изряден от верова гледна точка и изключително привлекателен от естетическа и методико-дидактическа гледна точка. Православната тематика е представена по ангажиращ и занимателен начин в съответствие с възрастта на учениците за всеки клас, възпитавайки у децата доброта, кротост, търпение, благост и чувство за благоговение пред Бога и святото в живота.

Новите синодални учебници от 1-ви до 5-ти клас също така са много добър помощник за занимания в семейството и в църковните училища при храмовете. По заявки на учителите до съответните митрополии готовите и одобрени учебници на Св. Синод се разпространяват в началните и средните училища, както и в епархиите на БПЦ-БП зад граница и в българските училища в чужбина.

Светата ни Църква благодари на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев за неговата народополезна инициатива, както и на всички, които с ентусиазма и трудовете си, с експертизата и авторските си материали съдействаха за изготвянето на православните учебници от 1. до 5. клас на Св. Синод.

Това е синодалният екип с членове доц. д-р Мариян Стоядинов – гл. редактор, проф. д-р Димитър Попмаринов и доц. д-р Павел Павлов – богословски редактори, доц. Йордан Йорданов – художествен редактор, ставр. ик. доц. д-р Захарий Дечев, доц. д-р Магдалена Легкоступ, д-р Десислава Панайотова и Мирела Кючукова – методици и автори, прот. доц. д-р Людмил Малев, доц. д-р Павел Павлов, Дарина Мавродиева-Кючукова - автори, доц. д-р Ваня Сапунджиева и Катерина Милушева - художници, Жасмина Бакалова-Минчева – графичен дизайн, художник и предпечат, Кирил Златков – шрифтове, Росица Георгиева - координатор, Анета Пенева – коректор, д-р Пенка Христова – секретар.

Сърдечно благодарим и на нашите съработници ставр. ик. Цанко Тотев, ставр. ик. Александър В. Георгиев, ставр. ик. Василий Сарян, ставр. ик. Любомир Казашки, ставр. ик. Николай Георгиев, прот. Михаил Ковачев, свещ. Васил Василев, прот. Костадин Тренев, свещ. Захарий Димитров, проф. дтн Емил Трайчев, адв. Радомир Чолаков, доц. д-р Костадин Нушев, Ателие "Праксис" - Гергана Илиева-Лесикова, Катя Стоядинова, Мариела Драганова; Вера Върбанова, Галин Паскалев, Георги Дончев, Елеонора Караиванска, Камелия Бачорска-Ценкова, Любомир Ценков, Маша Бакалова-Йосифова, Студио "Димчовски" - Димчо и Антония Димчовски; Татяна Еждик, Ясен Иванчев, Искра Маринова, Румен Николов, Ангел Карадаков, Пламен Михайлов, Александър Ангелов, Атанас Димитров (АтаДим), Мартин Митов, Таня Вълчанова, Милен Бакалов, Неделян Нешев, Аврам Аврамов, Антония Петкова, Лея Кобурова, Пламен Агов, Румен Николов, Стамен Пепелишев, Елена Трифонова, Иванка Руснакова, Георги Тодоров, Галя Тодорова, Мартин Маринов, Петър Цветанов, Богомила Георгиева, Виктория Антонова, Вяра Пенчева, Лея Кобурова, Неделчо Великов, Неда Колева.

На всички допринесли за изготвянето на синодалните учебници по Православие благодарим, че внесоха своя дял в грижата за добруването и спасението на българските деца. Нека това богоугодно и благодатно дело е за слава на Светата, Единосъщна и Животворяща Троица, на Която още в IX век сме поверени при Покръстването на нашия народ. Продължаваме служението си Богу, Церкви и Отечеству на пользу с молитвено упование, че посятото от светите Седмочисленици сред нас, българите, ще принася спасителен духовен плод навеки.

На 03. 09. 2021 г. в Министерството на образованието и науката се състоя връчването на официалните заповеди, с които се одобряват синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас.

Заповедите на служебния министър на образованието и науката проф. Николай Денков са от 01. 09. 2021 г. и с тях се финализира целият процес по изготвянето, разглеждането, оценяването и одобрението на новите два синодални учебника за прогимназиална възраст. Създаването и предстоящото използване на синодалните учебници по „Религия – Християнство-Православие“ за 6-ти и 7-ми клас подпомага активното развитие на вероучителното и религиозното образование в България.

По-специално учебниците за шестокласниците и седмокласниците, които бяха изготвени през 2020-2021 година, допринасят за по-задълбоченото запознаване с историята и изключителното значение на Българската православна църква за духовното пробуждане, самоосъзнаването и културното развитие на българския народ. В тях се посочва голямата важност на БПЦ за българската държавност и за съвременния напредък на цялото българско общество. Ключовото достойнство на новите църковни учебници се състои още в това, че те по много актуален начин привличат вниманието на учениците към 10-те Божии заповеди и към Христовите притчи – с ясни препратки към нравствените задачи и предизвикателства пред съвременните деца. Уроците по тези теми са безценна опора, върху която училището чрез религиозното образование може да даде отпор на хаоса и порока, които иначе увличат и погубват подрастващите поради тяхната мирогледна неоформеност и ценностна дезориентираност. Затова новите издания на Св. Синод са огромна крачка напред в развитието на самия учебен предмет „Религия“, в осъществяването на качествени междупредметни връзки и в духовно-нравственото възпитание на учениците. Само в тези учебници те могат да прочетат най-пълно обяснение за това защо достойнството на човека се състои в свободата да избира между доброто и злото; как той може да се защити от извършването на грях; какво точно е съвестта в човешкото сърце и защо трябва да се вслушваме в него, а не да го заглушаваме; колко ценни са милосърдието, милостта и прошката в междучовешките отношения. Голям принос в духовното ограмотяване и в личностното изграждане на подрастващите имат и уроците, посветени на Символа на вярата, както и тези, в които учениците научават, че Православната църква възпитава в човека не само любов към Бога и ближните, но също и любов към себе си и към враговете. Тези последни два вида любов са особено важно допълнение към първите два вида любов, за които децата вече са чували. Чрез синодалния учебник за 7-ми клас учениците имат възможност по-целенасочено да размишляват върху самите себе си, върху ценността на своята личност, върху това кое е истинското им „аз“, какво е Божият образ в тях и защо именно той заслужава да бъде обичан и усъвършенстван, а не – греховните склонности и страстите, към които ги тласка заобикалящият ги богоборчески свят. Като опознае още по-подробно същността на благодатните църковни тайнства, като научи какво означава да обичаш и врага си, но на дело, а не само на думи, ученикът по Православие несъмнено ще израстне с много по-висока духовно-нравствена култура, която ще може да изявява през целия си по-нататъшен живот и така със своята праведност и човеколюбие ще допринася градивно за обществения живот. Като прибавим към това и урока за любовта към Божието творение, т.е. към цялата природа и вселена, може уверено да твърдим, че религиозното и вероучителното образование има най-голям капацитет да изгражда цялостни и съзнателни личности – с висок морал и високи идеали, които придават смисъл и свобода на детския живот.

Авторският екип на Св. Синод подготвя и учебниците за класовете от 8-ми до 12-ти включително - под прякото ръководство на Ловчанския митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП.

Светата ни Църква благодари на екипа на МОН за неговата системна работа в реализирането на конкурсните цели, както и на всички, които с ентусиазма и трудовете си, с експертизата и авторските си материали съдействаха за изготвянето на православните учебници на Св. Синод за 6-и и 7-ми клас.

Дълбоко признание заслужават членовете на синодалния екип: доц. д-р Мариян Стоядинов – гл. редактор и автор, проф. д-р Димитър Попмаринов – богословски редактор и автор, доц. д-р Павел Павлов – богословски редактор, доц. Йордан Йорданов – художествен редактор, ставр. ик. доц. д-р Захарий Дечев, доц. д-р Магдалена Легкоступ, д-р Десислава Панайотова – методици и автори, прот. доц. д-р Людмил Малев, доц. д-р Костадин Нушев и Катерина Вътева – автори, доц. д-р Ваня Сапунджиева и Катерина Милушева - художници, Жасмина Бакалова-Минчева – художник и графичен дизайнер с предпечат, Росица Георгиева - координатор, Анета Пенева – коректор, д-р Пенка Христова и Бисер Божков – секретари на Културно-просветния отдел при Св. Синод на БПЦ-БП.

Сърдечно благодарим и на нашите съработници ставр. ик. Цанко Тотев, ставр. ик. Александър В. Георгиев, ставр. ик. Павел Гърбов, ставр. ик. Василий Сарян, ставр. ик. Николай Георгиев, прот. Костадин Тренев, прот. Михаил Ковачев, свещ. Васил Василев, проф. дтн Емил Трайчев, проф. Владимир Аврамов и екипа му, адв. Радомир Чолаков, Ателие "Праксис" - Гергана Илиева-Лесикова, Катя Стоядинова, Мариела Драганова; Вера Върбанова, Галин Паскалев, Георги Дончев, Елеонора Караиванска, Камелия Бачорска-Ценкова, Любомир Ценков, Маша Бакалова-Йосифова, Студио "Димчовски" - Димчо и Антония Димчовски; Татяна Еждик, Ясен Иванчев, Ангел Карадаков, Пламен Михайлов, Александър Ангелов, Антон Поспелов, Антония Петкова, Весела Игнатова, Галя Тодорова, Георги Величков, Димитър Кисьов, Иван Павлов, Илийчо Илиев, Мартин Митов, Неделян Нешев, Нина Комарова, Пламен Агов, Стефания Михайлова, Стела Панайотова, Таня Вълчанова, Теодора Гърбова, Християна Бихлюмова, както и на вече преставилите се в Господа Аврам Аврамов и Ангел Радушев.

Това богоугодно и благодатно дело продължава за слава на Светата, Единосъщна и Животворяща Троица, на Която още в IX век равноапостолно послужиха светите Седмочисленици и заедно с техните приемници ни завещаха и ние да пазим православната вяра, да я споделяме с ближните си и чрез нея всички да се просвещаваме и освещаваме в Христа. Нека делото на духовно-нравственото пробуждане и спасение на нашия народ пребъде!

Забележка: Директори на училища и учители по „Религия – Християнство-Православие“, както и преподаватели по „Вероучение“ могат да правят заявки в съответните митрополии за безплатно набавяне на учебници според броя на своите ученици. На следващ етап от разпространението на учебниците желаещите да си ги закупуват ще могат да правят това в православните храмове на БПЦ-БП.

За допълнителна информация и съдействие:

Културно-просветен отдел при Св. Синод

Е-мейл: [email protected]

Сл. тел.: 02/987 56 11, в. 217

-----------------------------------------------

Текст: д-р Десислава Панайотова, експерт „Програми и проекти“ - КПО при Св. Синод на БПЦ-БП