18 юни 2024, вторник

Св. мчци Леонтий, Ипатий и Теодул
church

Възлюбени в Христа братя и сестри! Тази малка брошура, която ви предлагаме, е предназначена да помогне на каещите се и особено на тези, които се готвят за първи път да пристъпят към светото тайнство Изповед, та правилно и с достатъчна старателност да се подготвят за това.

Изповедта за всички нас е също така необходима, както и светото Кръщение, защото тези тайнства имат равна сила. Както в кръщението се очистваме от всички по-преди извършени грехове, така и в покаянието получаваме опрощаване на всички изповядани грехове. Както без да сме приели свето Кръщение, нямаме възможност да се причастяваме със светите Тяло и Кръв Христови, така и без да сме се разкаяли за греховете, извършени след кръщението, ние не сме достойни да бъдем причастници на този най-велик дар. Както некръстеният човек не може да влезе в Царството Небесно, така и кръстеният, но неизповядващ се християнин не може да стане наследник на вечния живот.

Грехът е болест на душата. Поради това, за да разберем как е правилно да се изповядваме, нека си спомним как постъпваме, когато заболеем телесно. Колко грижи полагаме тогава, за да се срещнем с лекаря. Как без да скриваме ни най-малките подробности, описваме всички обстоятелства на болестта и всички свои усещания. Как се стараем да изпълним всички съвети, дадени ни от лекаря. Същото и дори по-голямо старание трябва да полагаме за душата, която е вечна, за разлика от тялото, което е смъртно.

Излекуването от телесната болест се дава от Бога посредством лекаря. И прощаването на съгрешенията се дава от Бога посредством свещеника, извършващ тайнството. Нека поради това не се срамуваме от Божия служител, нека не укриваме от него нашите душевни рани, та Господ, присъстващ невидимо при тайнството, да не ни лиши от изцелението.

И великите светци до последното си издихание са се молили за прощаване на греховете, съзнавайки себе си за големи грешници. Нека и ние поради това да просим: Господ да ни помогне да осъзнаем своите прегрешения и да ги изповядаме, защото осъзнаваното на своите грехове е първата крачка към спасението.

В помощ на подготовката за изповедта ще приведем тук във вид на въпроси кратък списък на греховете, най-често срещащи се в нашия ежедневен живот.

Грехове против Бога

1) Вярваш ли в Бога, Когото славим в Света Троица, в божествеността на Иисус Христос и Светия Дух, вярваш ли в Църквата и в нейните свети Тайнства? Вярваш ли в това, че има ад и рай?

2) Вярваш ли винаги, а най-вече при тежки жизнени обстоятелства, че всичко случващо се с нас произхожда според Промисъла Божий, или се отчайваш и проявяваш маловерие?

3) Може би в скърби, болести и тежки жизнени обстоятелства роптаеш срещу Бога и губиш всяка вяра?

4) Може би вярваш в медиуми, в гадания на карти, в хиромантия; обръщаш се към астролози, магьосници, екстрасенси, модерни „психотерапевти"? Може би съветваш други да вярват и да се приобщават към това нечестие?

5) Може би се придържаш към суеверия и считаш за лоша поличба пукота на дървата, пищенето в ушите, виенето на кучета, срещата със свещеник и др. подобни?

6) Може би вярваш в съдбата?

7) Молиш ли се сутрин и вечер, казваш ли молитва преди храна? Не се ли срамуваш да се прекръстиш пред други хора, например в столовата или на улицата пред храма, покрай който минаваш?

8) Изучаваш ли Свещеното Писание и други книги с православно религиозно съдържание?

9) Посещаваш ли църквата в неделя и на големи празници?

10) Не закъсняваш ли за началото на божествената литургия и не бързаш ли да си тръгнеш преди края на службата?

11) Отивайки на църква, обличаш ли се благопристойно? Не се ли смееш и не разговаряш ли в храма по време на службата и особено по време на извършването на тайнствата св. Кръщение и св. Венчание?

12) Не препятстваш ли съпруга(та) си, децата или познатите си да посещават църквата?

13) Причастяваш ли се редовно, или само веднъж в годината, и то без изповед?

14) Може би се кълнеш без причина или лъжливо и след това не спазваш дадената клетва или обещание?

15) Не хулиш ли името на Христос, на Божията Майка или на светиите?

16) Постиш ли в сряда и петък и другите църковни пости (ако нямаш сериозна телесна болест)?

17) Не хвърляш ли църковни книги, списания, вестници в нечисти места?

Грехове против ближния

1) Не се ли гневиш и не изпитваш ли ненавист и отвращение към този, който ти е причинил нещо неприятно?

2) Може би си прекалено мнителен и без причина подозираш всички, че говорят лошо за теб, не те уважават, не те обичат, не желаят да те видят и т.п.?

3) Може би завиждаш на другите или се разстройваш, виждайки благополучието и преуспяването на своите ближни?

4) Може би оставаш равнодушен, виждайки своите ближни в нещастие и нужда?

5) Винаги ли си честен, откровен и искрен със своите приятели и в служебните си взаимоотношения със сътрудници или клиенти?

6) Вероятно някога си осъдил или оклеветил друг човек?

7) Може би си говорил унизително или си се надсмивал над благочестиви хора, които постят и се стараят да живеят по християнски, или над тези, които имат някакъв физически или духовен недъг?

8) След като чуеш нещо оскърбително за друг човек, не го ли преразказваш, уронвайки по този начин честта и достойнството на този човек?

9) Може би в отсъствието на човека осъждаш неговото поведение, действие, погрешност или недостатъци?

10) Може би си проклинал този, който ти е причинил някакво зло, или самия себе си в трудни минути на живота, или деня и часа, когато си се родил?

11) Може би пращаш други „по дяволите" или в гнева си плюеш на тях?

12) Почиташ ли родителите си, грижиш ли се за тях в старческата им немощ, помагаш ли им в телесна и духовна нужда, стараеш ли се да ходят на църква и да се причастяват? Или може би безсърдечно си ги захвърлил на произвола на съдбата?

13) Може би си уговорил своите родители да ти завещаят голяма част от имуществото и чрез това си ощетил своите братя?

14) Може би в гнева си някого си ударил или уязвил с дума?

15) Съвестно ли се трудиш в своята професия?

16) Не крадеш ли сам, не подстрекаваш ли и не помагаш ли на други да крадат? Не прикриваш ли тези, които си видял да крадат?

17) Не забравяш ли да благодариш на Бога и на твоите благодетели?

18) Не си ли член на лоши общества, не тласкаш ли други с дума или лош пример към грях?

19) Не се ли занимаваш с фалшифициране, не мамиш ли държавата? Връщаш ли пари и други предмети, взети назаем?

20) Не си ли извършил някога убийство по какъвто и да било начин?

21) Не се ли бъркаш в чужд живот, в делата на друго семейство и не ставаш ли по този начин виновник за свади и скандали?

22) Оказваш ли милост на бедните, сираците, престарелите, многодетните и бедни семейства, които знаеш?

Грехове против самия себе си

1) Не се ли привързваш прекомерно към земните и веществени блага?

2) Нямаш ли пристрастие към богатството, парите?

3) Не страдаш ли от алчност, користолюбие?

4) Не грешиш ли с разточителство? Знай, че всичко, което е излишно за теб, принадлежи на бедните.

5) Не страдаш ли от мания за величие?

6) Може би ти се нрави да се обличаш показно, та околните да видят твоето богатство, твоето преуспяване, твоето високо положение?

7) Може би търсиш да получиш слава и почит от хората?

8) Може би обичаш похвалите и желаеш пред теб да ти угодничат и да говорят, че няма друг подобен на теб?

9) Може би се обиждаш, когато показват недостатъците ти, и се огорчаваш, когато по-старшите ти правят забележки?

10) Може би си упорит, егоистичен, горд, обичаш да настояваш на своето? Бъди внимателен към тези грехове, защото да ги разпознаеш не е леко.

11) Може би играеш на карти за пари или просто с роднини и познати, за да „убиеш времето", както говорят някои?

12) Може би плътски грехове са осквернили тялото и душата ти?

13) Не гледаш ли разни непристойни зрелища по телевизията и киното?

14) Не четеш ли непристойни книги, списания и вестници?

15) Не си ли се замислял някога да сложиш край на живота си чрез самоубийство?

16) Не страдаш ли от чревоугодие?

17) Може би си ленив, нерадив, безразличен към всичко?

18) Не изричаш ли неприлични думи и ругателни шеги, за да оскърбиш и унизиш другиго?

19) Имаш ли дух на самоотречение, или винаги и във всичко угаждаш на себе си?

20) Изгонваш ли от ума си нечистите помисли, които идват, за да осквернят сърцето ти?

21) Пазиш ли зрението си от разглеждането на съблазнителни картини и лица?

22) Ограждаш ли слуха си от непотребно слушане?

23) Благопристойно ли се обличаш? Вие, жени, не обличате ли мъжки дрехи, не носите ли съблазнителни одежди и в такъв неподобаващ вид не влизате ли в свети места? Вие, мъже, нямате ли предизвикателен вид?

24) Не танцуваш ли непристойни танци? Не пееш ли и не слушаш ли греховни песни?

25) Не пиянстваш ли?

26) Не пушиш ли? Пушенето разрушава здравето и се вменява за грях на разточителство.

За съпрузите

1) Съхранявате ли съпружеската вярност? Страшно дело е някой от съпрузите да има престъпни връзки извън семейството.

2) Не се ли оскърбявате и обиждате един другиго?

3) Търпите ли си един другиму немощите? Не проявявате ли жестокост в отношенията помежду си?

4) Грижите ли се един за друг, помагате ли си един другиму в преодоляването  на многочислените трудности, възникващи както в семейния, така и в обществения живот?

5) Пазите ли умереност в съпружеските отношения, не допускате ли извращения?

6) Въздържате ли се от съпружеско общение в неделни и празнични дни, а така също през постите?

7) Може би сте извършвали аборти, може би сте се пазили, за да нямате деца?

8) Позволявате ли си един на друг да посещавате църквата, православни събрания и събеседвания?

9) Възпитавате ли своите деца в страх Божий? Може би се грижите само за тяхното светско образование, без да обръщате внимание на човешките им качества?

10) Водите ли децата си в храма, на изповед, на свето Причастие? Наставлявате ли ги със своето слово и пример към добродетелен живот? Приучавате ли ги да се молят сутрин, вечер и преди храна с внимание и благоговение?

11) Обръщате ли внимание какво четат вашите деца? Подбирате ли за тях необходимите книги с православно религиозно съдържание?

12) Интересувате ли се с кого се срещат вашите деца, кого имат за приятели?

13) Може би им позволявате да посещават греховни зрелища или да гледат безразборно всичко, което се показва по телевизията?

14) Следите ли вашите деца да се обличат прилично?

15) Не проклинате ли своите деца, когато силно ви огорчават? Не ги ли пращате „по дяволите"?

16) Не оскърбявате ли своите деца, не ги ли мъмрите с неприлични думи?

17) Помагате ли си един на друг във възпитанието на децата, или само единият от вас носи върху себе си цялата тежест на грижата за тях?

18) Не сте ли допуснали несправедливост по отношение на децата си при разпределение на имуществото?

19) Не се ли бъркате излишно в семейството на вашето дете?

20) Почитате ли си един другиму родителите и роднините?

Ловчанска света митрополия

януари 2013 г.

гр. Ловеч