29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

Глава:  1  2  3

ГЛАВА 1.

1. Слово Господне, което биде към Иоиля, син Витуилов.

2. Чуйте това, старци, и внимавайте, всички жители на тая земя: бивало ли е такова нещо във ваши дни или в дните на бащите ви?

3. Разказвайте за него на децата си; а Децата ви да разказват на децата си, а техните деца - на следния род:

4. каквото остана от гъсеници, изядоха скакалци; каквото остана от скакалци, изядоха червеи; а що остана от червеи, доядоха бръмбари.

5. Събудете се, пияници, плачете и ридайте всички, които пиете вино, за гроздовия сок, защото е отнет от устата ви!

6. Защото дойде против земята ми народ силен и безброен; зъбите му - зъби лъвски, и челюстите му - като на лъвица.

7. Опустоши той лозата ми, и смоковницата ми изпочупи, обели я до голо и хвърли; станаха бели клоните й.

8. Плачи, както плаче млада жена, препасана с вретище, за мъжа на младините си!

9. Прекрати се хлебен принос и възлияние в дома Господен; плачат свещениците, служители Господни.

10. Опустошено е полето, тъгува земята, защото е изтребено житото; изсъхна гроздов сок, повяхна маслина.

11. Червете се от срам, земеделци, ридайте, лозари, за пшеницата и ечемика, защото жътвата по нивите загина,

12. лоза изсъхна, смоковница повяхна; нарът, палмата и ябълката - всички дървета по полето изсъхнаха; поради това и веселбата у синовете човешки изчезна.

13. Препашете се с вретище и плачете, свещеници! ридайте, служители на олтара! влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог! защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние.

14. Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тая страна в дома на Господа, вашия Бог - и викайте към Господа.

15. О, какъв ден! защото денят Господен е близо: като опустошение от Всемощния ще дойде той.

16. Не пред наши очи ли се отнима храната, и от дома на нашия Бог - веселба и радост?

17. Изгниха зърна под буците си, запустяха житници, срутени са клетове, защото няма вече жито.

18. Как стене добитъкът, тъжно ходят стада волове, защото няма за тях паша; мъчат се и стада овци.

19. Към Тебе, Господи, викам, защото огън погълна злачните пасбища на пустинята, и пламък опърли всички дървета на полето.

20. Дори и животните на полето викат към Тебе, защото пресъхнаха водните потоци, и огън изтреби пасбищата в пустинята.

ГЛАВА 2.

1. Тръбете с тръба на Сион и бийте тревога на светата Ми планина; нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже е близо той -

2. денят на тъма и мрак, ден облачен и мъглив: като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен, какъвто не е имало отвека и няма да бъде след това от рода в род.

3. Пред него огън поглъща, а зад него пламък пали; пред него земята е като градина Едемска, а зад него ще бъде опустошена степ, и за никого няма да има спасение от него.

4. Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;

5. скачат по планински върхове като че с тропот от колесници, като че с прасък от огнен пламък, който поглъща слама, - като силен народ, построен за бой.

6. Щом се появи, ще затреперят народи; на всички лицата ще побледнеят.

7. Като борци те тичат и като храбри воини се катерят по стени, и всеки върви по своя път и не се отбива от пътя си.

8. Не се тласкат един други, всеки върви по пътя си, и падат върху копия, но остават невредими.

9. Тичат по града, качват се по стени, възлизат на къщи, влизат в прозорци като крадци.

10. Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.

11. И Господ ще издаде гласа Си пред Своето войнство, защото твърде многобройно е Неговото опълчение, и мощен е изпълнителят на словото Му; защото велик е денят Господен и твърде страшен, и кой ще го изтърпи?

12. Но и сега още казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание.

13. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината.

14. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение - хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог?

15. Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание.

16. Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста - от своята горница.

17. Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни и да казват: "смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?"

18. Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.

19. И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето. Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите.

20. И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчише - в източното море, а задното - в западното море, и ще се понесе от него зловонно и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло.

21. Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това.

22. Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си.

23. И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както попреди.

24. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло.

25. И ще ви отщетя за ония години, който изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници - голямата Ми войска, която пратих върху вас.

26. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.

27. И ще познаете, че Аз съм посред Израиля и Аз съм Господ, Бог ваш, и няма Други, и Моят народ няма да се посрами вовеки.

28. И ето, след това ще излея от Моя Дух върху всяка плът, и ще пророкуват синовете ви и дъщерите ви; старците ви ще сънуват сънища, и момците ви ще виждат видения.

29. Също и върху роби и робини в ония Дни ще излея от Моя Дух.

30. И ще покажа личби на небе и земя: кръв, огън и стълбове дим.

31. Слънцето ще се превърне в тъмнина, и месечината - в кръв, преди да настъпи денят Господен, велик и страшен.

32. И тогава всеки, който призове името Господне, ще се спаси; защото на планина Сион и в Йерусалим ще бъде спасението, както казва Господ, и у останалите, които ще повика Господ.

ГЛАВА 3.

1. Защото ето, в ония дни и в онова същото време, когато върна пленството на Иуда и Йерусалим,

2. ще събера всички народи и ще ги доведа в долината на Иосафата, и там ще произведа над тях съд за Моя народ и за Моето наследство - Израиля, когото те разпиляха между народите, и разделиха земята Ми.

3. И за Моя народ те хвърляха жребие и даваха момче за блудница, и продаваха момиче за вино и пиеха.

4. И какво сте Ми вие. Тире и Сидоне и всички окръзи филистимски? Искате ли да Ми отплатите? искате ли да Ми въздадете? Лесно и скоро Аз ще обърна отплатата ви върху вашите глави,

5. защото вие взехте среброто Ми и златото Ми, и най-добрите Ми скъпоценности внесохте в капищата си;

6. синовете на Иуда и синовете на Йерусалим продавахте на синовете елински, за да ги отстраните от пределите им.

7. Ето, Аз ще ги дигна от онова място, дето ги продадохте, и ще обърна вашата отплата върху главите ви.

8. И ще предам синовете ви и дъщерите ви в ръцете на синовете Иудини, и те ще ги продадат на савейци, народ далечен; тъй е казал Господ.

9. Прогласете за това между народите, пригответе се за война, дигнете юнаците; нека излязат, нека се подигнат всички ратоборци.

10. Прековете ралата си на мечове и сърповете си - на копия; слабият нека казва: силен съм.

11. Бързайте и се стичайте, всички околни народи, .и се съберете; натам, Господи, води юнаците Си.

12. Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред.

13. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.

14. Тълпи,тълпи в съдната долина!защото близо е денят Господен в съдната долина!

15. Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си.

16. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Йерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви.

17. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.

18. И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим.

19. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иудини и проливаха невинна кръв в земята им.

20. А Иуда ще живее вечно, и Йерусалим - от рода в род.

21. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.