14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

Боголюбиви чеда на родната ни света Православна църква,

Ние, членовете на Светия Синод на Българската православна църква, водени от бащинска любов към българските православни християни, живеещи далеч от пределите на Родината, и от загриженост за добруването на Българската Западно- и Средноевропейска епархия, се обръщаме към вас, нашите обични чеда, за да ви приканим и отечески да ви увещаем, щото с разбиране и готовност да приемете решението на Св. Синод като проява на съборния глас на родната ни св. Православна църква и като израз на нейната грижа за добруването на всичките й чеда.

Светият Синод на Българската православна църква в своето заседание, проведено на 1 декември 2009 г., протокол № 50 - пълен състав, на основание чл. 58, т. 12, във връзка с чл. 82, ал. 3 прие СИНОДАЛНА НАРЕДБА.

Във връзка с тази наредба в споменатото свое заседание Светият Синод реши да освободи Негово Високопреосвещенство митрополит Симеон от задълженията му като правоправещ Епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия, считано от 01.12.2009 г., както и от същата дата да назначи Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион за временно управляващ Западно- и Средноевропейска епархия.

Всичко това ние сторихме с ясното съзнание, че не може православното паство на никоя българска епархия, а в това число и на Българската Западно- и Средноевропейска епархия, да бъде оставяно без постоянното пребиваване на митрополит в диоцеза на епархията, без архиерейска богослужба и без епископска проповед, както и определя 58-то апостолско правило. Всичко това ние сторихме, напълно съзнавайки, че подобно решение не само, че не противоречи на църковните правила и уставните разпоредби, но напротив, дори се явява наш дълг, защото в 16-то правило на Цариградския (Двукратен) поместен събор, четем: „... Ако някой епископ, запазвайки почитта си, не иска да се отрече, нито пък желае да пасе народа си, а се отстрани от епископията си, като остане повече от шест месеца в някое друго място, без да е задържан там нито по царска заповед, нито защото има да изпълнява някаква поръчка от патриарха си, нито пък му пречи някаква болест, която да прави невъзможно движението му - такъв, ако, без да е бил възпрепятстван от споменатите причини, се отстрани от епископията си и е останал повече от шест месеца на друго място, трябва да бъде напълно лишен и от чест, и от достойнство на епископ. Защото за такъв, който неради за повереното паство и остане повече от шест месеца в друго някое място, Светият събор определя да се лиши съвсем от архиерейство, в което е поставен, за да управлява (да пасе), и на епископията му да се постави друг, наместо него". Всичко това ние сторихме, водени от нашата грижа, направлявани от нашата любов и накрая заставени от нашия дълг да опазим реда, църковната дисциплина и благоденствието на Западно- и Средноевропейска епархия, защото 82-ро правило на Картагенския поместен събор определя „... да не се позволява на никой епископ да напуска главното си седалище и да се преселва в друга църква в епархията си, нито пък да върши в своите работи нещо повече от това, което трябва, като напуска грижите и прилежанието за престола си...", а колко повече той в по-голямата част от времето да отсъства от диоцеза на своята епархия и да не ръководи пряко нейния духовен живот.

Ето, възлюбени наши чеда, какви бяха нашите съображения, когато взехме това трудно, но абсолютно наложително решение, първом да приемем Синодалната наредба, а сетне, изпълнявайки я, да освободим Негово Високопреосвещенство митрополит Симеон от задълженията му като правоправещ Епархийски митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия. Ето защо, обични отци, братя и сестри, ние възложихме и нелекото послушание на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион да поеме временното управление на епархията и в шестмесечен срок да проведе избор за нов митрополит на вашата епархия, който, от Бога подкрепян и подпомаган от нас, да тръгне по трудния, но същевременно и благодатен път на управлението както в духовно, така и в административно отношение.

В тази връзка Светият Синод на Българската православна църква със загриженост посреща всички сведения за състоянието на Западно- и Средноевропейска епархия, както и всички новини, свързани с обстоятелствата около изпълнението на послушанието, което Светият Синод възложи на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион. Ние с внимание разгледахме многобройните писмени материали, постъпили в канцеларията на Светия Синод. Запознахме се както с емоционалните писма на някои православни християни от диоцеза на Западно- и Средноевропейска епархия, които изразяват съжалението си от освобождаването на митрополит Симеон, така и с подробните доклади за дейността на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион по временното управление на епархията.

Ето защо, боголюбиви наши чеда, ние, членовете на Светия Синод, с настоящото послание желаем да ви уверим, че във всичките си действия се ръководим от любовта, но и от дълга. В потвърждение на горното засвидетелстваме пред вас твърдата си готовност да отстояваме нашето решение, залегнало в Синодалната наредба, приета на 01.12.2010 г., но също и нашата не по-малко сериозна ангажираност за осигуряване на подобаващо за сана и предишното служение на митрополит Симеон битие. Ние сме дълбоко убедени, че с провеждането на избор за нов митрополит на Западно- и Средноевропейска епархия ще допринесем за добруването, утвърждаването и бъдещия разцвет на тази наша задгранична епархия. Иска ни се да вярваме също и в това, че Негово Високопреосвещенство бившият Западно- и Средноевропейски митрополит Симеон, който преди пет години прецени необходимостта от оттеглянето си от митрополитската катедра, превъзмогвайки моментното си емоционално състояние, в което сега се намира и което ние сме склонни да разберем, сам ще се увери от навременността и необходимостта от това наше решение и ще изпита архипастирско удовлетворение при вида на духовно израстващото и проспериращо свое свидно чедо - Българската Западно- и Средноевропейска епархия.

И тъй, благоговейни отци, благочестиви братя и сестри, наши духовни чеда, издигайки своите архипастирски гласове, ние, членовете на Светия Синод на Българската православна църква - Българска Патриаршия, в своето заседание, проведено на 25 февруари 2010 г., в навечерието на 140-годишнината от учредяването на Българската Екзархия, ви приканваме и отечески ви увещаваме да се вслушате в синодалното решение и да дадете своето доверие на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Галактион - временно управляващ Западно- и Средноевропейска епархия, подпомагайки го в изпълнение на възложеното му от Светия Синод организиране и провеждане на избор за нов митрополит на вашата епархия.

Призовавайки над вас Божието благословение, ние засвидетелстваме нашата твърда увереност, че вие ще проявите разум, високо църковно и родолюбиво съзнание и истинско християнско послушание и ще ни съдействате за съхраняването и укрепяването на Българската Западно- и Средноевропейска епархия, за нейното благо и за благото на цялата Българска православна църква, чиито верни и възлюбени чеда сте всички вие.

„Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа, и любовта на Бога и Отца, и общуването на Светаго Духа да бъдат с всички вас. Амин" (2Кор. 13:13).

Председател на Светия Синод

+ МАКСИМ

Патриарх Български