21 май 2024, вторник

* Св. велики царе равноапостолни Константин и Елена (Тип. с. 318, т. 3)
church

Представеният списък няма претенции за изчерпателност и пълнота. В него са представени само отделни православни храмове. Връзката с храмовете от епархията, които нямат телефони, се осъществява чрез архиерейските наместничества на съответната духовна околия.

Митрополитски катедрален храм "Успение Богородично" – Варна:

Адрес: гр. Варна, 9000, пл. „Св. св. Кирил и Методий“;

Телефон: 052/ 613 005.

храм "Св. Петка" – Варна:

Адрес: ул. „Георги Раковски“ № 36;

Телефон: 052/ 658 904.

храм "Св. Николай" – Варна:

Адрес: бул. „Княз Борис I-ви“ № 35;

Телефон: 052/ 622 727.

храм "Св. прпмчк Прокопий Варненски" – Варна:

Адрес: бул. „Сливница“;

Телефон: 052/ 691 691.

храм "Св. Атанасий" – Варна:

Адрес: ул. „Граф Игнатиев“ № 19;

Телефон: 052/ 639 716;

Сайт: https://www.sv-atanasii-varna.org/

старинен храм "Успение Богородично" – Варна:

Адрес: ул. „Хан Крум“ № 19;

Телефон: 0885 606 850.

храм "Св. Архангел Михаил" –  Варна:

Адрес: ул. „27-ми юли“ № 9;

Телефон: 052/ 614 691;

Сайт: https://www.arhangel.bg/

храм "Св. Пророк Илия" – Варна:

Адрес: кв. Трошево, ул. „Д. Василев“ № 2;

Телефон: 052/ 741 786.

храм "Св. прпмчца Параскева" – Варна:

Адрес: ул. „8 ноември“ № 12;

Телефон: 052/ 633 385.

храм "Св. вмчк Димитър" – Варна:

Адрес: ж.к. „Вл. Варненчик“, ул. „Ниш“ № 23;

Телефон: 052/ 510 596.

храм "Св. Цар Борис" – Варна:

Ардес: кв. Аспарухово, ул. „Места“ 38 А;

Телефон: 052/ 370 635;

Сайт: https://sveticarboris.net/

храм "Св. ап. Андрей Първозвани":

Адрес: кв. Чайка.

храм "Св. вмчца Марина" – местност „Пчелина“ – Варна:

Ардес: кв. Пчелина, ул. „Патриарх Максим“ № 41.

храм "Св. Атанасий" – кв. "Виница" – Варна:

Адрес: кв. Виница, ул. „Св. Атанасий“ № 1;

Телефон: 052/ 344 001.

храм "Успение Богородично" – кв. „Галата“ – Варна:

Адрес: кв. „Галата“, ул. „Боровец“ № 9;

Телефон: 052/ 378 568. 

Варненска духовна околия

храм "Успение Богородично" – гр. Аксаково;

храм "Св. Троица" - с. Игнатиево;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – гр. Белослав;

храм "Успение Богородично" – с. Тополи;

храм "Св. вмчк Георги" – с. Кичево;

храм "Св. Йоан Рилски" – с. Звездица;

храм "Св. Троица" – с. Константиново;

храм "Възнесение Господне" – с. Слънчево;

храм "Успение Богородично" – с. Доброглед;

храм "Св. Петка" – с. Аврен;

храм "Рождество Богородично" – гр. Долни Чифлик;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Горен Чифлик;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – с. Старо Оряхово;

храм "Успение Богородично" – с. Ново Оряхово;

храм "Св. Параскева" – гр. Бяла;

храм "Успение Богородично" – гр. Бяла;

храм "Св. Николай" – с. Близнаци;

храм "Св. Пророк Илия" – с. Ботево;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Новаково;

храм "Св. Вмчк Димитър Солунски" – с. Крумово;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Здравец;

храм "Св. Богородица – Достойно есть" - с. Кранево;

храм "Успение Богородично" – с. Оброчище;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – с. Рогачево;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Зорница;
храм "Св. св. Кирил и Методий" – с. Калиманци;

храм "Св. Параскева-Петка" – с. Изгрев;

храм "Св. Атанасий" – с. Николаевка;

храм "Св. Параскева" – с. Каменар;

храм "Св. Пророк Илия" – с. Орешак;

храм "Св. Троица" – с. Куманово;

храм "Св. Троица" – с. Чернево;

храм "Св. Параскева" – с. Юнец.


Провадийска духовна околия

Архиерейско наместничество – храм „Благовещение“ – Провадия:

Адрес: ул. „Цар Освободител“ № 61;

Телефон: 0518/ 46 073.

храм "Св. Архангел Михаил" – гр. Вълчи дол;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Брестак;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Метличина;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – с. Караманите;

храм "Св. Атанасий" – с. Червенци;

храм "Св. Параскева" – с. Добротич;

храм "Св. Възнесение Господне" – с. Михалич;

храм "Покров Богородичен" – с. Искър;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – с. Щипско;

храм "Св. Троица" – с. Млада гвардия;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Бозвелийско;

храм "Св. Параскева" – с. Манастир;
храм "Св. св. Константин и Елена" – с. Царевци;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Житница;
храм "Св. Николай" – гр. Девня;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – кв. "Повеляново", гр. Девня

храм "Възнесение Господне" – с. Падина;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – с. Тръстиково;

храм "Успение Богородично" – с. Синдел;
храм "Св. Архангел Михаил" – с. Неофит Рилски;
храм "Св. вмчк Георги" – с. Кипра;

храм "Св. Иван Рилски" – гр. Дългопол;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Арковна;

храм "Св. вмчк Георги" – с. Петров дол;
храм "Св. Иван Рилски" – с. Венчан;
храм "Св. Атанасий" – с. Невша;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Градинарово;

храм "Св. Вмчца Марина" – с. Равна;

храм "Св. Петка" – с. Славейково;

храм "Св. Троица" – с. Чайка;

храм "Св. Троица" – с. Блъсково.

Добричка духовна околия

Архиерейско наместничество – Добрич:

Адрес: ул. „Иван Хадживълков“ № 11;

Телефон: 058/ 604 306.

храм "Св. вмчк Георги" – гр. Добрич;

храм "Св. Троица" – гр. Добрич;

храм "Св. вмчк Димитър" – гр. Добрич;

храм "Успение Богородично" – кв. "Рилци", гр. Добрич;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Паскалево;
храм "Св. Николай-Летни" – с. Овчарово;
храм "Св. Параскева" – с. Божурово;

храм "Св. Иван Рилски" – с. Камен;

храм "Св. Александър Невски" – с. Житница;

храм "Успение Богородично" – с. Черна;

храм "Св. вмчк. Георги" – гр. Балчик;

храм "Успение Богородично" – с. Добрево;

храм "Св. вмчк. Георги" – гр. Каварна;

храм "Успение Богородично" – гр. Каварна;

храм "Св. вмчк Димитър" – гр. Ген. Тошево;
храм "Св. вмчк Георги" – с. Дончево;

храм "Св. свщмчк Харалампий" – гр. Шабла;

храм "Св. Петка Търновска" – гр. Балчик;

храм "Св. Николай" – гр. Балчик;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Соколово;

храм "Рождество Богородично" – с. Нейково;

храм "Св. вмчк Георги" – с. Дъбовик;

храм "Св. Йоан Богослов" – с. Пчеларово;

храм "Покров Богородичен" – с. Изворово;

храм "Св. Николай" – с. Красен;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Средина;

храм "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Житен;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Победа;

храм "Св. Николай" – с. Поп Григорово;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Дуранкулак;

храм "Св. Йоан Рилски" – с. Стожер;

храм "Св. вмчк. Георги" – с. Дебрене;

храм "Св. Възнесение Господне" – с. Спасово;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Българево;

храм "Св. Апли Петър и Павел" – с. Българево;

храм "Св. Николай" – с. Св. Никола;

храм "Св. св. Константин и Елена" – с. Камен бряг;
храм "Св. Николай Летни" – с. Овчарово;

храм "Св. Параскева" – с. Божурово;

храм "Св. Йоан Рилски" – с. Камен;

храм "Рождество Богородично" – с. Лозенец;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – с. Крушари.

  

Шуменска духовна околия

 Архиерейско наместничество – Шумен:

Адрес: ул. „Отец Паисий“ № 48;

Телефон: 054/ 802 100.


храм "Възнесение Господне" – гр. Шумен;

храм "Св. Три Светители" – гр. Шумен;

храм „Св. Райко Шуменски“ – гр. Шумен;
храм "Рождение на св. Иоан Кръстител" – кв. "Мътница" гр. Шумен;

храм "Св. Пророк Илия" – кв. "Дивдядово", гр. Шумен;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – гр. Велики Преслав;

храм "Св. Архангел Михаил" – гр. Велики Преслав;

храм "Св. Апли Петър и Павел" – гр. Велики Преслав;

храм "Св. Троица" – кв. "Кирково", гр. Велики Преслав;

храм "Св. Пантелеймон" – гр. Каспичан;

храм "Св. Николай Летни" - гр. Каспичан;

храм "Св. Параскева" – гр. Нови пазар;

храм "Св. мчк Боян – княз Български" – гр. Нови пазар;

храм " Рождество Богородично" – с. Белоградец;

храм "Св. св. равноапостоли Константин и Елена" – с. Ягнило;
храм "Св. Параскева" – с. Златна нива;

храм "Св. Николай" – с. Върбяне;

храм "Св. Николай Летни" – с. Велино;

храм "Св. вмчк. Димитър" – с. Царев брод;

храм "Св. вмчк. Димитър" – с. Сини вир;

храм "Св. Цар Борис Михаил" – гр. Плиска;

храм "Успение Богородично" – с. Писарево;

храм "Св. вмчк. Георги" – с. Тодор Икономово;

храм "Св. вмчк. Димитър" – с. Никола Козлево;

храм "Св. Параскева" – с. Хърсово;
храм "Св. Николай" – с. Ружица;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Пет могили;

храм "Св. Вмчк. Димитър" – с. Мировци;

храм "Рождество Богородично" – с. Красен дол;

храм "Св. Архангел Михаил" – гр. Смядово;

храм "Св. св. Кирил и Методий" – с. Кълново;

храм "Рождество Богородично" – с. Бял бряг;

храм "Успение Богородично" – с. Черни връх;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – с. Риш;

храм "Св. вмчк Георги" – с. Мадара;
храм "Възнесение Господне" – с. Имренчево.

 

Търговищка духовна околия

Архиерейско наместничество – храм "Св. Йоан Рилски" – гр. Търговище:

Адрес: Кооперативен пазар, ул. „Цар Симеон“ № 1;

Телефон: 0601/ 62 174.

храм "Успение Богородично" – гр. Търговище;

храм "Св. Троица" – с. Въбел;

храм "Св. вмчк Димитър" – с. Александрово;

храм "Св. Троица" – с. Лиляк;

храм "Св. вмчк  Димитър" – с. Макариополско;

храм "Св. вмчк Георги" – с. Буховци;

храм "Св. Параскева" – с. Стража;

храм "Св. Св. рапли Константин и Елена" – с. Вардун;

храм "Св. Пророк Илия" – с. Васил Левски;

храм "Рождество Богородично" – с. Голямо Соколово;

храм "Св. Архангел Михаил" – с. Дългач;

храм "Св. вмчк Димитър Солунски" – с. Подгорица;

храм "Рождество Богородично" – с. Руец;

храм "Св. вмчк . Георги" – с. Певец;

храм "Св. вмчк Димитър" – гр. Омуртаг;

храм "Св. Троица" – гр. Антоново.


Важно!!!

Връзката с храмовете от епархията, които нямат телефони, се осъществява чрез архиерейските наместничества на съответната духовна околия (за контакти виж раздел "администрация").