23 октомври 2020, петък

* Св. ап. Яков, брат Господен (Тип. с. 104)       ◐
church
Доростолска епархия е разделена на три духовни околии, както следва:
  • Силистренска духовна околия
  • Дуловска духовна околия
  • Тервелска духовна околия
Седалището на Доростолския митрополит е в гр. Силистра.
На територията на Доростолска епархия има 51 църковни настоятелства и 2 манастира.

Последна промяна: 20.08.2020 г.