29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯ - СВЕТИ СИНОД

Адрес: 1000 София, ул. „Оборище” № 4

Главен секретар: Негово Преосвещенство Мелнишки епископ ГЕРАСИМ

Факс: (2) 989 76 00

e-mail: [email protected]

Официален сайт: www.bg-patriarshia.bg

Телефони:

- Централа: (2) 987 56 11

- Архива: вътр. 219

- Пропуск: вътр. 201

 

Върховен ръководен орган на Българската православна църква - Българска Патриаршия е Светият Синод, който се състои от Българския патриарх и епархийските митрополити. Светият Синод действа в пълен и намален състав.

Намаленият състав на Светият Синод се състои от Българския патриарх и четирима епархийски митрополити, които се определят от Светия Синод  на ротационен принцип по старшинство с мандат от 6 месеца.

Правомощията на Светия Синод в пълен и в намален състав се определят от Устава на БПЦ.

Законодателната власт в Българската православна църква-Българска Патриаршия се упражнява от Църковния събор, който се състои от архиереите и от избрани по реда, установен от действащия Устав на БПЦ клирици и миряни.

Върховната съдебна и управленска власт на Българската православна църква-Българска Патриаршия се упражнява от Светия Синод.

Работата на Светия Синод по общите стопански и финансови дела на Българската православна църква се подпомага от Върховния църковен съвет. Съставът на ВЦС, свикването му и неговите правомощия се определят съгласно Устава на БПЦ.