29 май 2024, сряда

* Преполовение. Св. прпмчца Теодосия (Тип. с. 465)
church

В заседанието си на 13 април 2022 г., прот. № 1 – пълен състав,  Св. Синод на БПЦ-БП разгледа писмо на Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил, ръководител на синодалния Културно-просветен отдел. Във връзка с предложението му да бъде разгледана и одобрена Учебна програма по Православно вероучение за деца Св. Синод дава благословение Учебната програма да бъде публикувана в Официалния сайт на БПЦ-БП и да бъде издадена на хартиен носител в помощ на учителите по Вероучение. 

Учебната програма е предназначена за работата по Православно вероучение с деца в църковното училище от I-ва група (подготвителна, 6-годишни) до V-та група (11-годишни). Тя е изготвена и редактирана в периода 2017 – 2021 г. в Културно-просветния отдел при Св. Синод според съвременните изисквания за изработване на учебни програми. Издържана е в православен дух, както в съдържателен, така и в методически план. Обемът й е 100 страници. Учебната програма изцяло произлиза от просветната традиция и веровия характер на църковното образование. Тя насочва катехизаторската работа с деца според разбиранията на Църквата за нуждите на детската душа, а не толкова според виждането на светското училище за детските образователни потребности. Чрез новата Учебна програма:

  1. Православните вероучители вече разполагат с детайлни насоки за начина си на работа с деца в сборни групи, сформирани в православното църковно училище по възрастов признак.

    2. Православните вероучители имат готова разработка на:

  • целта и задачите на катехизацията на деца;
  • основните източници, принципите на подбор и структурата на учебното съдържание;
  • организацията на катехизацията с деца;
  • формите, методите и средствата на катехизацията на деца;
  • планирането на процеса на катехизацията на деца;
  • примерно годишно разпределение на учебния материал за всяка възрастова група.
  1. Учебната програма целенасочено отговаря на духовно-просветната мисия на БПЦ сред нашия народ като допълва учебниците по Религия-Християнство (Православие) с духовно-педагогически методики, които в светското училище не се допускат. Така, когато даден вероучител в църковно училище за деца ползва синодалните учебници по Религия-Християнство (Православие) и същевременно се ръководи от Учебната програма по православно вероучение, той може още по-успешно да сглоби и проведе своите православни уроци, приобщавайки децата към православната духовност, мироглед и начин на живот.

Св. Българска Православна църква има нужда от педагози-катехети със специален и правилно изграден подход към малките ученици, прекрачили прага на храма и на църковното училище. Такива катехети ще бъдат в състояние да създадат истинска православна атмосфера по време на занятията и ще помогнат на децата да приемат благовестието и нравствеността, с които ги храни и възпитава Христовата Църква.

Новата Учебна програма по Православно вероучение за деца в църковното училище е призвана да отговори на въпросите:

? Защо нашите деца – малките православни християнчета – е необходимо да изучават Божия закон?

? Какво да се изучава в учебния курс по Православно вероучение в тази възраст?

? Как да се катехизират (възпитават, сплотяват и обучават) децата в църковно-енорийската общност, за да се просветят в Христовата светлина и истина? 

Самата програма предлага актуализиран модел за духовна, катехизическа и учебно-възпитателна работа с малките християнчета, базиран върху основата на образователната приемственост, предавана на поколенията от православните отци и учители на Църквата.

Екипът, изготвил Учебната програма, е в състав: 

Автори: ставрофорен свещеноиконом доц. д-р Захарий Дечев

доц. д-р Магдалена Легкоступ 

Рецензенти: Ловчански митрополит д-р Гавриил

доц. д-р Рени Захариева

доц. д-р Костадин Нушев 

Богословска редакция: проф. д-р Димитър Попмаринов

д-р Десислава Панайотова

 Програмата може да прочетете тук - УЧЕБНА ПРОГРАМА по Православно вероучение за деца в църковното училище.

Рецензия на труда "Учабна програма по Православна вероучение за деца в църковното училище" от Негово Високопреосвещенство Ловчанският митрополит Гавриил

Енорийски центрове и неделни училища в София