15 април 2021, четвъртък

Св. апли Аристарх, Пуд и Трофим
church

Жития на светиите

Житие

08.08.2021 г. - Св. Емилиан Кизически Изповедник

7 Неделя след Петдесетница – след Преображение

Житие

Емилиан бил епископ в гр. Кизик, във времето на иконобореца император Лъв Арменец. Понеже не искал да се подчини на царската заповед да изхвърли св. икони от църквите, той бил пратен на заточение заедно с други православни епископи. На увещанията от страна на императора да осъди почитането на иконите, св. Емилиан отговорил: "Ако тоя въпрос е църковен, както сам говориш, то нека се изследва според обичая в Църквата! От старо време църковните въпроси се изследват в църквите, а не в царските палати". В изгнание той прекарал пет години и изтърпял много мъки и унижения заради Христа. Умрял като изгнаник в 820 година.


Последна промяна: 15.02.2021 г.