07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Православна мисъл

ЗА КУКЕРСТВОТО

Kukeri zvunci-kmeta.bg.jpg

В далечното си минало българите, според блажения Теофилакт Български, архиепископ на цяла България, "до кръщението си не знаели името на Христос, но пребъдвали в заблуждение, като служели на слънцето, месеца и на други звезди". Това заблуждение той нарича "скитско заблуждение", което по-късно започва да се нарича още "славянско заблуждение". То има своя корен във "вярата на магите", заради древния родов произход на българите от народа, носител на тази вяра. От "вярата на магите" били и онези трима влъхви-звездобройци, които, щом узнали за родилия се Младенец, отишли да Му се поклонят и да Му поднесат даровете си. Така, в лицето на тримата влъхви, езичеството се преклонило пред Твореца на небето и земята и Го познало. (Мощите на тримата влъхви се покоят в катедралата на град Кьолн в Германия). С това те показали края на езическата вяра, чийто край поставил Родилият се Младенец, и началото на правата вяра, която Той донесъл на човечеството. 

"Вярата на магите" (зороастризмът), възникнала векове преди Христа, най-общо се свежда до почитането на един бог, създател на света, който е изцяло добър; а доброто и злото имат свой самостоятелен произход, като злото се стреми да унищожи творението, а доброто - да го запази. По-късно на тази основа възниква религиозната система на зурванизма, чийто върховен бог е Зурван - бога на безкрайното време, съдбата и космоса. Фактът, че българският вариант на името на този бог е Сурва и е идентично с оригиналното Зурван, говори за това, че дунавските българи при преселването си са пренесли и култа към Зурван по нашите земи.

Зурванизмът е езическа огнена религия, като огънят е смятан за земна форма на небесния огън на слънцето и затова е почитан с различни ритуали. По сходен начин чрез българските огнени обичаи  - Сирни, Сурва, Жив огън, се почита огънят, като участващите в тези обреди палят огньове за здраве и правят факелни шествия. В тази връзка ще отбележим, че българските кукери много приличат на изображенията на Зурван. Той е изобразяван като човек с лъвска маска, със змия над нея и с криле, държащ жезъл и меч. Българските кукери са с животински маски, по които често се слагат птичи пера във формата на криле, а в ръцете си носят дървени мечове и тояги с чимшир или факли. Цялата кукерска обредност (танците, маските, специфичните облекла, прескачането на огньове, драматургията на разиграваните сценки) носи не само външната форма на древната езическа обредност, но и нейното съдържание.

Kuker ogun-igranka.com.jpg

Ако в древността хората са извършвали магически танци за прогонване на злото, просели плодородие и обилие за домовете си от стихиите (олицетворявайки ги като богове), прескачали огньове като ритуал за пречистване, това е обяснимо - те не са познавали Христос, нито правата вяра. Но днес, когато Христовото благовестие е обиколило цялата земя, когато Христос е явен на човечеството, е необяснимо съживяването на тези отдавна умрели магически култове. Но още по-необяснимо е участието на християни в тях. Вероятно поради незнание, те възприемат кукерските обредни игри като весел празник, чието значение е да пресъздаде нещо от миналото (без да знаят какво), но най-вече да се съберат за всеобща радост и веселба. Такива християни обаче би трябвало да знаят, че участието им в кукерските игри и шествия никак не е безобидно и че сегашното им веселие, отвъд ще се обърне в плач, ако не се откажат от тях и не се покаят за неразумието си. Кукерството, както казахме, е езически култ-мистерия и участието на християнина в него е директно нарушаване на първата [Божия заповед - за вяра в единия истински Бог, бел. гл. ред.] и на четвъртата Божия заповед. Такива християни Църквата причислява към идолопоклонниците, а Христос ги нарича лицемери, цитирайки Божиите думи чрез пророк Исаия: „Тия люде се приближават при Мене с устата си, и Ме почитат с устните си" (Ис. 29:13) и добавяйки: "ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, - заповеди човечески" (Мат. 15:8-9; Марк 7:6-7).

За илюстрация ще припомним още нещо, свързано с кукерската обредност: вярва се, че маскираните хора носят късмет, плодородие и благоденствие; вярва се още, че колкото повече "удари" получиш от маскираните кукери, толкова по-надалеч злото ще стои от теб - затова хората масово се събират и ги посрещат с почести и лакомства. Ами гаданията? Нима подобно вярване и поведение е съвместимо с вярата в Света Троица, нима то има нещо общо с Христовото изкупление?! Не, няма. Но има отношение към личното спасение на всеки християнин - извършвайки езически обреди (дори само като посреща кукерите у дома си), християнинът се отказва от Христос и се покланя на стихиите, даже и да не го съзнава, обратно на това, което някога направили тримата царе-звездобройци Гаспар, Мелхиор и Валтасар. Техните имена са достигнали до нас, защото някога при поклонението им на Божествения Младенец те съблекли езическите заблуди от себе си и познали в Негово Лице истинския Бог, а Той, заради тази им постъпка, записал имената им в книгата на Живота. Това казваме, за да знаят християните, че с уста изповядваме вярата си, а с делата си я доказваме или пък не. С делата имената ни остават записани в книгата на Живота или пък не. Когато християнинът надене кукерската маска на главата си, дори просто за забава, той вече престава да бъде Христов, защото е забравил, че е храм Божий и не подобава да го осквернява.

Нима оглушителният звън на кукерските чанове прилича на звъна на кадилницата? Не, този звън много прилича на шума, предизвикван от удрянето на щитовете и мечовете на куретите - пазителите на невръстния Зевс от гръцкото езичество. А странните фигури в кукерското шествие нима не представят, макар и гротескно-комично, култа към Дионис - бога на виното и веселието от гръцката митология? Нима рогата и щръкналите животински уши, които са типичен атрибут за кукерската маска, и опасаните с кози кожи крака на участниците в кукерското веселие не са подобни на сатирите? Какво общо може да има с това християнинът? Някои от прозорливите духовни старци описват антихриста така: с подутини като рога на главата, с щръкнали уши, окосмен като животно, с копита вместо пръсти на краката. 

След покръстването през IХ век езическите практики продължили и в християнска България (за съжаление, запазили се и до днес под формата на така наречените народни обичаи, какъвто е и кукерският), но тогава били жестоко гонени и наказвани като вредни за християнското благочестие и погубващи душата на християнина. Заради това на събора, който българският цар Борил свиква през 1211 г., те са предадени на анатема, а "на онези, които се отдават на някакво влъхвуване или обайване, или чародеяние, или прорицателство, анатема трижди!"                                      

За нас, християните, е важно и нужно да знаем всичко това, за да не се заблуждаваме в пътищата си и да не грешим по лекомислието си. И като знаем всичко това, да се покаем и да се откажем от участието си в кукерското веселие (дори и само като съпричастни наблюдатели), защото, заради тези си неразумни постъпки може да загубим душата си и вместо да й приготвим бъдещото блаженство, да се окаже, че сме я обрекли на вечни мъки. На някой може да се сторят крайни думите ни, но това са думи на спасение, които Христовата Църква произнася вече повече от две хиляди години. Добре е и да помним, че когато сме приемали свето Кръщение, сме се отричали трикратно от сатаната и делата на мрака. И едва след това пак трикратно сме се съчетавали с Христос. А сме се съчетали с Христос, за да наследим Неговия вечен живот, като за целта трикратно сме се обещали да бъдем само и единствено Негови. В Евангелието Той ни казва: който не е с Мен, е против Мен. С Него сме винаги, когато вършим делата на благочестието, прилични Нему. Във всички други случаи се оказваме, дори без да съзнаваме, против Него. Затова, братя и сестри в Христа, не следвайте делата на тъмнината, даже и изглеждащи като форма на забавление, за да не се окаже някой от вас Божи противник, по-страшно, от което няма.               

Източник: сп. „Православна вяра", издание на старинен храм „Света Петка", София

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kuker dete ogun-haskovo.net.jpg

Допълнение от главния редактор Д.П.: Добре е православните християни още да помнят, че демоните, злото, бедите в нашия живот не могат да бъдат прогонени чрез бесовщини, каквито са кукерите и кукерските шествия. Закономерно е, че по време на тези "тържества" се имитира и пародира православният свещеник от хора, които се обличат в расо, гримират се, слагат си изкуствени бради и дори свещенически капи, с което насила "интегрират" Църквата в своите зрелища. Но зло не гони зло. Само Божията милост и благодат прогонва греха, болестите и страданията. Също така трябва да подчертаем, че чрез св. Библия Сам Бог ни учи така: "Кога влезеш в земята, която Господ, Бог твой, ти дава, да се не учиш да вършиш гнусотии, каквито са вършили тия народи; не бива да се намира у тебе (такъв), който прекарва сина си или дъщеря си през огън, предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, ни вълшебник, нито който пита мъртви; защото, всеки, който върши това, е гнусен пред Господа, и тъкмо поради тия гнусотии Господ, Бог твой, ги изгонва отпреде ти. Бъди непорочен пред Господа, твоя Бог" (Втор. 18:9-13). За съжаление на горната снимка виждаме как възрастен човек (родител, учител или аниматор), вероятно поради незнание, поощрява децата ритуално да прескачат запален огън за Сирни заговезни (Сирна неделя), вместо да им преподаде истинското Христово учение за прошката преди началото на Великия пост, посветен на единствения истински Победител на злото и смъртта - възкръсналият наш Спасител и Господ Иисус Христос.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Снимки: kmeta.bg; igranka.com; haskovo.net