01 октомври 2023, неделя

2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Покров на Пресвета Богородица. Св. ап. Анания.Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан Кукузел (Тип. с. 93). Гл. 8, утр. ев. 6, ап. 2 Кор. 6:16-7:1(с. 185), лит. ев. Лк 6:31-36
church

Исторически данни за Велбъждка епископия

| Автор: Българска патриаршия

a3dc72b590136f935b335b98f1e97df4.jpg

За Велбъждката епископия данни се откриват в първата грамота на византийския император Василий II (976 – 1025), касаеща църковната уредба на завладените български земи и датирана в 1019 г.,

В тази грамота на седмо място е поставена епископията Велбъжд, подчинена на архиепископа на България. От императорската грамота е видно, че епископията се е намирала между Средецката, Нишката и Брегалнишката епископии и Разлог: „...и епископът на Велбъжд да има в самия Велбъжд, и в Сътеска, и в Германия, и в Теример, и в Стоб, и в Долна Сътеска, и в Разлог 15 клирици и 15 парици...“.

Това е най-ранното упоменаване на Велбъждската епископия. Грамотите на Василий II утвърждават вече съществуващото положение в църковната уредба на българската държава. Като административен център Велбъжд запазва значението си на духовен център на Велбъждската епископия. До падането на Велбъждското деспотство под османско владичество Велбъждската епархия е била подчинена първоначално на Цариградската патриаршия, а от 1018 г. до 1557 г. е под юрисдикцията на Охридската архиепископия.