03 юни 2023, събота

Св. мчци Лукилиан, Клавдий, Ипатий, Павел,Дионисий и мчца Павла девица. Св. Маркелин.Преп. Атанасий Чудотворец (Задушница) (Тип. с. 474)
church

Обръщение на Българския патриарх Неофит по повод началото на Новата църковна година

| Автор: Българска патриаршия

DSC_1617.JPG

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

По Божия воля встъпваме в още една църковна година, в която заедно ще извървим целия богослужебен кръг, за да съпреживеем и осмислим отново спасителните събития от богочовешката история. Историята на Божия Син, Който заради нас и заради нашето спасение стана Син Човешки, като възприе и освети човешката природа, и живя между нас, изпълнен „с благодат и истина“ (Иоан 1:14), за да възкръсне от мъртвите и да възнесе на Небесата обновеното ни естество.

Земният живот на Богочовека Христа Иисуса е съвършеният идеал и вечен образец за нас, които сме кръстени в Неговото име и „в Неговата смърт“, и сме погребани „с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот“ (Рим. 6:3-4). Този обновен живот имаме в пълнота и съвършенство, когато живеем в Църквата, която „Той си придоби със Своята кръв“ (Деян. 20:28) и остави след Себе Си заради нас и в която неизменно пребивава Пресветият Божи Дух, Утешителят, Който ни наставя във „всяка истина“ (Иоан 16:13). В нея – в светата Църква Христова, вече трето хилядолетие продължава да се осъществява тайната на богочовечеството, на помирението на земното с небесното, и да се възвестява „… Божията премъдрост, тайна, съкровена, която Бог е предопределил преди векове за наша слава“ (1 Кор. 2:7). Участието ни в живота на Църквата е предвкусване на Царството Божие, където по свидетелството на Спасителя има „много жилища“ и където за всекиго от нас има от Господа приготвено място (Иоан 14:2).

Нека извървим и тази Нова църковна богослужебна година достойно, в пълнота на духовната радост, като верни Христови свидетели и вестители в света на Неговото славно Възкресение. Да страним от всичко онова, което възпрепятства пътя ни към Небесата и помрачава Божия образ в нас, като проявяваме дейна любов към Бога и ближните, за да достигнем и до „пълната възраст на Христовото съвършенство“ (Еф. 4:13).

Божият мир и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!

 † НЕОФИТ
  ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ