14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за празника на светите първовърховни апостоли Петър и Павел

| Автор: Българска патриаршия

CDD846D9D516F8E633B244689F0386C2.jpg

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

На днешния ден, според богослужебния календар, честваме светите първовърховни апостоли Петър и Павел – божествената двоица, която светата Църква е определила да почитаме заедно, в знак на тяхното първенство сред Христовите апостоли, на стойността на тяхното дело и особения принос, който всеки от тях е имал за Благовестието. В тяхно лице днес почитаме и целия апостолски лик, заедно с всички от века техни подражатели, отдали живота си за разпространението на Благата вест за спасението на човешкия род, извършено от нашия Господ Иисус Христос. Припомняме си и това, че апостолството е една от същностните характеристики на светата Църква Христова още от самото начало на нейното историческо съществуване.

Наистина много е онова, което можем да научим за Църквата и вярата, вглеждайки се внимателно в образите на двамата първовърховни апостоли. Те са много различни по произход, положение в обществото и образование, но са обединени от едно – отдаването си докрай на Христа и на Благовестието. Различни са те и по времето и начина на своето призоваване, но и двамата са призовани непосредствено от Господа, както лично от Него е призован и всеки от нас, които живеем и се спасяваме в Неговата света Църква. Защото Сам Господ ясно свидетелства и казва: „Моите овци слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми, и Аз им давам живот вечен; и те няма да погинат вовеки…“ (Иоан 10:27-28). Накрая, двамата имат в живота си различни лични грехове – Петър трикратно се отрича от Спасителя, а Павел отначало е ревностен и усърден гонител на Христовото словесно стадо. И двамата обаче са простени и приети от Господа, независимо от делата си, защото Христос гледа в сърцата на човеците и вижда в тях нещата, оставащи скрити за нашия поглед.

Независимо от всичко светите апостоли Петър и Павел остават завинаги обединени както от беззаветната си любов към Господа, така и от готовността си да жертват живота си за Него и Неговата Църква. Макар и по различен начин, и двамата завършват живота си прославени с венеца на мъченичеството, с което се уподобяват докрай на Този, Когото истински са обикнали, Който пръв принесе Себе Си в жертва за света и човека и Който Сам свидетелства за истинността на казаното ни от Него: „Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели“ (Иоан 15:13). Същото това свидетелство принесоха и светите първовърховни апостоли Петър и Павел, завещавайки този образец на всички верни на Христа Негови чеда, защото в Църквата апостолството винаги е било не само висока чест, но и постоянна готовност за мъченичество.

Съвместното честване на двамата вселенски учители – както светата Църква нарича апостолите Петър и Павел, има и още един дълбок смисъл. Прославяйки ги заедно, ние изповядваме и възвестяваме и единството на Църквата Христова, което ни е завещал Сам Господ Иисус Христос и за което е молил Своя и наш Небесен Отец: „… да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно…“ (Иоан 17:21). Често, за съжаление, ставаме свидетели как това единство се подкопава и разрушава, и как нешитият хитон на нашия Господ – Неговата света Църква, бива раздиран от човешките ни грехове и несъвършенства; често виждаме как гордостта е причина да се забравя, че грехът на църковното разделение е грях против Самия Христа. В такива моменти пред нас винаги трябва да стои образът на светите първовърховни апостоли, в братска прегръдка призовавайки към смирение и помирение, към търсене не на своята, човешка и егоистична воля, а на Божията свята воля, която първи Христовите апостоли са изпълнили и която изпълняват всички онези, които искат да са верни на Христа и на апостолския дух на светата Църква.

И днес първовърховните апостоли Петър и Павел, заедно с всички Христови изповедници и мъченици от всички времена, ни призовават да жертваме егоизма си, да обичаме беззаветно Този, Който пръв ни обикна и се принесе в жертва за нас и целия свят, и свято да пазим единството и светостта на Неговата Църква, в която е единственото истинско спасение от суетата и страстите на този свят.

По молитвите на Пресвета Богородица, на светите първовърховни апостоли Петър и Павел и на всички просияли в светостта Свои дивни угодници Всемилостивият Бог да милва и спасява всички нас!

Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ

 ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ