14 юли 2024, неделя

† 3 Неделя след Петдесетница – на св. Отци от 6-те Вселенски събори. Събор на светите Доростолски мъченици. Св. ап. Акила. Преп. Никодим Светогорец. Гл. 2, утр. ев. 3, ап. Тит. 3:8-15 (с. 520), лит. ев. Мт 5:14-19 (с. 356) (Тип. с. 370); 3 Неделя – ап. Рим. 5:1-10 (с. 85), ев. Мт 6:22-33 (с. 54); [Доростолски мъченици – ап. Деян.12:1-11 (с. 485), ев. Ин 15:17-16:2 (с. 329)]
church

Патриаршеско послание в Деня на светото Богоявление на нашия Господ и Спасител Иисус Христос

| Автор: Българска патриаршия

DSC_9285.JPG

А когато се яви благостта и човеколюбието на нашия Спасител, Бога,

Той ни спаси не поради делата на праведност, що ние извършихме,

а по Своята милост, чрез банята на възраждането и обновата от Духа Светаго,

Когото изобилно изля върху нас чрез Иисуса Христа, нашия Спасител,

та, оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот

(Тит 3:4-7)

 

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

В това свидетелство на светия Христов апостол, украсяващо днешното празнично богослужение, пред духовния ни взор се откриват святостта и величието на Богоявлението, когато Бог в пълнота се открива за света, явявайки на всички нас тайната на троичността. Сам Той – Творецът на света и на всичко съществуващо, идва, за ни спаси поради Своята велика милост и безгранична любов към нас (Иоан 3:16), обновявайки ни, заедно с цялото творение в Божествения Дух, Когото щедро излива чрез Въплъщението на Своя Единороден Син и наш Господ Иисус Христос, та така – оправдани, обновени и спасени по Неговата благодат – да наследим и вечния живот, който Той, влизайки в света като Човек, дойде, за да ни дарува „в изобилие“ (Иоан 10:10).

Затова е светла и изобилна и радостта ни на празника, защото днес се открива тайната, която е била „скривана от векове в Бога, … та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и властите небесни“ (Еф. 3:9-10). Затова и цялото творение днес ликува и възпява събитието на светото Богоявление, и в радостта си ние възкликваме: „Величаем Те, Жизнодавче, Христе, Който заради нас сега по плът приемаш кръщението от Йоан във водите Йордански“ (Величание на празника).

Този, в Чието пресвято име се кръщаваме и в Когото и до днес се спасяваме, пръв трябваше да приеме Йоановото кръщение, за да изпълни всяка правда (Мат. 3:15) и така да се отворят небесата. Духът да слезе върху Него и Сам Отец да свидетелства за Него, че Той е Неговият „възлюбен Син“, в Когото е и Неговото „благоволение“ (Мат. 3:17). „И аз видях и свидетелствувах, че Този е Син Божий“ (Иоан 1:34) – говорил някога Господният Предтеча и Кръстител Йоан. За същото свидетелстваме и ние днес – защото от опита на светите Божии угодници и на цялата Църква, с очите на вярата (2 Кор. 5:7) знаем, че под небесата не ни е дадено друго име, чрез което да се спасим (Деян. 4:12).

„Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз ви давам не тъй, както светът дава“ (Иоан 14:27) – говори Сам Господ, когато дава на Своите ученици обещанието за изпращане на Утешителя, и ние добре знаем тази Божия щедрост и това човеколюбие, които всеки ден Той излива над онези, които Го търсят и Му се уповават, дарувайки всяка Своя милост и утеха, и укрепвайки ги в избрания път на добродетелта.

Днес, когато пред нас се явява толкова много човешко несъвършенство, празникът на светото Богоявление идва, за да ни укрепи и да ни призове към дела на добротворство и деятелна любов, припомняйки ни Божията щедрост към нас и това, че ние, които сме кръстени в Христа, в Него сме и облечени (Гал. 3:27), а затова сме и призвани да Му бъдем свидетели и подражатели до свършека на света. Да скъпим времето и да не щадим сили, та във всеки ден от нашия живот да добавяме към онази съкровищница, която, по съвета Господен, си събираме не тук, в този скръбен и несъвършен наш свят, а на небесата – там, където „ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат“ (Мат. 6:20). Да бъдем достойни чеда на нашия Небесен Отец, истински Негови съработници и верни Господни приятели (Иоан 15:14-15).

В деня на светото Богоявление, когато по установена традиция се извършва и Великият Богоявленски водосвет с поръсване на бойните знамена на славната ни армия, се обръщаме към нашите военнослужещи – с отеческо благословение и благопожелания за крепко здраве и сили в жертвеното и високоотговорно служение, на което са избрали да посветят живота си. В този ден с особено усърдие се молим и за всички онези православни войни, които са отдали живота си за свободата, независимостта и целостта на скъпата ни Родина – Всещедрият Бог да ги упокои и им дарува Своето вечно спасение.

Божието благословение и Неговата велика милост да бъдат с всички нас!

Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ