20 април 2024, събота

* Акатистна събота. Чудотворна икона „Златна ябълка”. Преп. Теодор Трихина. Св. ап. Закхей. Св. Николай (Жички) (Злат. лит.) (Тип. с. 440)
church

Почина протопсалт доц. Димитър Димитров

| Автор: Българска патриаршия

991-ratio-dimityr-dimitrov.jpg

С прискърбие съобщаваме, че в ранната утрин на 11 януари се престави в Господа протопсалт доц. Димитър Димитров. 

От млада възраст той бе възпитан религиозно-нравствено и закърмен с любов към Бога, своите ближни и църковното пеене. Бог насочва неговите стъпки към Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, а след нейното завършване - и към Духовната академия. Успоредно със своето следване доц. Димитър Димитров учи и в Държавното музикално училище. След завършване и на двете школи пет години следва и завършва задочно Теоретичния факултет на Българската държавна консерватория със специалност „Музикална педагогика“. Преди повече от 50 години става съосновател и диригент на прославения Камерен ансамбъл „Св. Йоан Кукузел-Ангелогласния“. Преди повече от 40 години е назначен от Св. Синод за преподавател по музика в Духовната академия „Св. Климент Охридски“ (сега Богословски факултет при СУ), където и получава научното звание доцент. Много са неговите ценни изяви като педагог и в други богословски и светски школи. Високо се оценяват трудовете му като изтъкнат хоров диригент и активен участник в музикалния живот у нас и в чужбина. Затова, по достойнство, през 2002 г. той е обявен за „Музикант на годината“, Св. Синод го удостои с ордена на Българската православна църква „Св.св. Кирил и Методий” I-ва степен.

Като диригент на смесения хор при Патриаршеската катедрала през тези 46 години, той достойно продължаваше делото на своите знаменити предшественици: Апостол Николаев-Струмски, Добри Христов и Ангел Попконстантинов. Под неговто умело ръководство този хор има значим дял в богослужебния живот на Патриаршеската катедрала и принос в българското църковнопесенно изкуство.