22 юли 2024, понеделник

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
church

Обръщение на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит за Успение Богородично

| Автор: Българска патриаршия

CDD846D9D516F8E633B244689F0386C2.jpg

ОБИЧНИ В ГОСПОДА БРАТЯ И СЕСТРИ,

Всяка година празникът на Успението на Божията майка изпълва душите и сърцата ни с чиста духовна радост и дълбоко благоговение пред дивния Божи промисъл за света и човека, пред тайната на извършеното от Господа изкупление и спасение на човешкия род. В днешния ден стореното от Господ Иисус Христос за нас е засвидетелствано в живота на онази, която след Него е почитана от цялата Църква – земна и небесна, като пръв плод на тайнството на богочовечеството. Днес тридневна в небесата се възнася тази, която единствена от всички човеци намери благодат у Бога, за да участва в това тайнство. Да стане майка по плът на Божия Син, така щото Той да стане и Син Човешки, и по този начин цялото човечество да бъде спасено от проклятието на смъртта. Днес в небесата се въздига тази, която нямаше дял в смъртта и тлението, защото заради чистия си живот и безусловната си любов към Бога беше избрана, за да вмести Невместимия: „Днес небесата разтварят недра и приемат родилата Този, Когото целият свят не може да вмести, а земята, като им отстъпва източника на Живота, с благословение и величие се украсява“ (Слава, гл. 5, на Утринната на Успение Богородично).

Последованията на църковното богослужение изразяват по най-красноречив начин цялата неизразима любов на християните към Божията майка. Любов, която е съчетана с преклонение и почит, превишавани единствено от преклонението и почитта, отдавани в Църквата на нейния божествен Син и наш Господ Иисус Христос. Защото, както пише преподобният наш отец Йоан Дамаскин: „… почитта към нея се отнася към въплътения от нея“ (Точно изложение на православната вяра, 4, 16). И защото в нейно лице се оправдава, прославя и освещава целият човешки род. Защото тя е първата, която в пълнота е успяла да постигне предназначението, определено от Бога за сътворения по Неговия свят образ човек – да достигне святост и богоуподобяване.

Затова и краят на земния живот на тази, която справедливо почитаме като Всесвета, не можеше да не се уподоби на отшествието от този свят на Всесветия, Комуто тя беше дала живот като Човек, сама достигайки по този начин до възможно най-високата за нас пълнота на богообщението. Както смъртта и гробът не можаха да задържат нейния Син, в Когото „имаше живот“ (Иоан 1:4-5) и Който е Самият Живот, така те нямаха силите да удържат и тази, чиято пречиста девствена утроба беше вместила Самия Него, Източника на всеки живот. Както Той удържа Своята славна победа над цялата сила и власт на врага на човешкото спасение, така и тя, с Неговата сила и божествена власт, също победи смъртта, за да наследи Царството на Отца и да „получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които Го обичат“ (Иак. 1:12). Уподобила се на Христа във всичко, тя е и възнесена при Него, за да царува с Него вовеки, като майка и покровителка на целия християнски род.

Чистотата и светостта на Пресвета Богородица ще остават винаги образец за всеки, който чисто търси пътя към Бога и Неговото вечно спасение. Този единствено верен път към живота тя извървя първа от всички – посветена Богу още от майчина утроба, изцяло отрекла се от себе си и от всичката земна суета, в свято послушание към Божията свята и съвършена воля, и затова тя остава завинаги „по-почитана от херувимите и несравнено по-славна от серафимите“ и облажавана от всички родове (срв. Лука 1:48). Затова и към нея всякога ще се отправят молитви и моления, защото тя остава завинаги посредница между Бога и целия човешки род и нейното молитвено ходатайство е по-силно от всяко друго.

Нека усърдно да търсим и просим това могъщо нейно ходатайство! Да призоваваме Пречистата да измолва от своя божествен Син мир и благодат за целия свят, блага воля между всички човеци и прекратяване на всяко човеконенавистничество и богоборчество, опетняващи Божия образ в нас. Да я молим да разпростира над целия свят своя Покров, за да предотвратява всяка агресия и войнолюбие, особено когато те засягат братя по вяра и род – нещо, което с болка и свити сърца наблюдаваме с месеци и за чието прекратяване отправяме всеки ден нашите горещи молитви към Бога.

Майчинската любов и застъпничеството на Небесната Всецарица да бъдат с всички нас!

Честит и благословен празник!

† НЕОФИТ

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ