22 юли 2024, понеделник

Св. мироносица и равноапостолна Мария Магдалина. Възвръщане мощите на св. свщмчк Фока
church

Православна мисъл

Рецензия на труда „Учебна програма по Православно вероучение за деца в църковното училище“ (групи I – V)

Настоящата Учебна програма по Православно вероучение за деца в църковното училище е одобрена от Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия с прот. № 1 – пълен състав от 13 април 2022 г. Св. Синод счита тази Учебна програма за много нужна, полезна и приложима в духовно-просветната дейност на Българската църква. Учебната програма е предназначена за работата по Православно вероучение с деца в църковното училище от I-ва група (подготвителна, 6-годишни) до V-та група (11-годишни). 

Тя е изготвена и редактирана в периода 2017 – 2021 г. в Културно-просветния отдел при Св. Синод от академични специалисти и експерти на Църквата, специализирани в катехизаторската работа с най-малките й членове и в научно-богословското оформяне на концепции, стратегии и учебни програми за нуждите на православната просвета в България. Настоящият научен труд е разгледан от епархийските митрополити, както и целокупно от Св. Синод, като последният дава благословение за неговото издаване, тъй като е издържан в православен дух, както в съдържателно, така и в методическо отношение. Учебната програма изцяло произлиза от просветната традиция и веровия характер на църковното образование. Тя насочва катехизаторската работа с деца според разбиранията на Църквата за потребностите на детската душа. Освен това тази Учебна програма е съставена според съвременните изисквания за изработване на учебни програми. Наред с всичко изброено тя допълва учебниците по Религия-Християнство (Православие), използвани в светските училища, с духовно-педагогически методики, които са изконно църковни. Така, когато даден вероучител в църковно училище за деца ползва синодалните учебници по Религия-Християнство (Православие) и същевременно се ръководи от Учебната програма по православно вероучение,  той може още по-успешно да сглоби и проведе своите православни уроци, приобщавайки децата към православната духовност, мироглед и начин на живот. Програмата, съответно, е изградена така, че да развива православната душевност на децата практически, а не предимно теоретически, както се изисква в светското училище.

Обемът на Учебната програма е 100 страници. Тя е разделена на дялове с концептуални положения и напътствия към катехизаторите. А в раздел 12 за тяхно улеснение предлага „Примерно годишно разпределение“ на учебния материал. Той е изложен съответно за първата, втората, третата, четвъртата и петата година на обучение с добре обмислено надграждане на знанията и уменията по Вероучение за всяка възраст.

Работейки по тази Учебна програма, българските православни педагози-катехети ще имат правилно изграден подход към малките ученици, прекрачващи прага на храма и на църковното училище. С помощта на настоящия труд православните вероучители ще бъдат в състояние да създадат автентична и предразполагаща православна атмосфера по време на учебно-възпитателните занятия. Това ще помогне на децата да възприемат още по-пълноценно благовестието и нравствеността, с които ги храни и възпитава Христовата Църква.

Препоръчваме настоящата Учебна програма по Православно вероучение за деца в църковното училище и благопожелаваме успех във високата мисия на православния преподавател – да облагородява детските души и да ги възвежда към спасителния живот в Христа.

Ловчански митрополит

+  ГАВРИИЛ

  1. 05. 2022 г.