07 декември 2023, четвъртък

Св. Амвросий, еп. Медиолански. Св. Филотея Търновска
church

Православна мисъл

На ближния си прощавай прегрешенията

Слово за покаянието

Pokaianie.JPGОт цялото си сърце се кай със стенание и сърдечен плач. Търпейки, се смирявай и оказвай милост на страдащите и бедните, а на ближния си прощавай прегрешенията. Сега - казва нашият Господ - се обърнете към Мене от цялото си сърце с пост, плач и ридание. Раздерете сърцата, а не ризите си. Обърнете се към вашия Господ Бог, понеже е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив. Казал е: „Милостивият ще бъде помилван", а също и: „Прощавайте, и простени ще бъдете". Милостинята е като печат на човека и добър дар за вършещите я пред Вишния. И греховете така се изтриват, като че имаш ниневитско покаяние. За пример имаш Давид, който с покаяние очисти греховете си и показа такава сила на покаянието, че чрез него се сподоби с пророчески дар и стана познат на Бог Отец. Имаш за пример и този, който пред слугинята се отрече от Учителя с клетва, като каза, че не Го познава, и бе обременен от лъжливата клетва, но с покаянието толкова очисти голямата сквернота на отричането, че и върховен стана, и от апостолството не отпадна, и основа на Църквата и ключар на небесното Царство бе наречен. Имаш и митаря, и блудния син, и блудницата, и разбойника, който в един миг с благоразумни думи разпръсна греховете си и в числото на гражданите на Царството бе вписан. Кай се с дръзновение, съблечи сквернотата, не се бой! Чрез пот Господ ще те направи дръзновен. И, когато се покаеш и постенеш, тогава ще се спасиш. Защото велика е милостта на Христа Бога и очиства обръщащите се към Него: само да се обърнем и да се покаем. Тогава милостта Господня като дъжд на млада трева върху нашите души ще завали и борбата ни с лукавия ще престане в нашия Господ Иисус Христос, на Когото слава сега и всякога, и във всички времена!

 

Из „Слова и поучения от Пролога,

м. декември, ден първи"

Превод от църковно-славянски:

йеродякон ЮСТИН ЗОГРАФСКИ