04 февруари 2023, събота

Преп. Исидор Пелусиотски. Св. мчк Иадор. Преп. Иасим Чудотворец
church

Православна мисъл

На ближния си прощавай прегрешенията

Слово за покаянието

Pokaianie.JPGОт цялото си сърце се кай със стенание и сърдечен плач. Търпейки, се смирявай и оказвай милост на страдащите и бедните, а на ближния си прощавай прегрешенията. Сега - казва нашият Господ - се обърнете към Мене от цялото си сърце с пост, плач и ридание. Раздерете сърцата, а не ризите си. Обърнете се към вашия Господ Бог, понеже е милостив и щедър, дълготърпелив и многомилостив. Казал е: „Милостивият ще бъде помилван", а също и: „Прощавайте, и простени ще бъдете". Милостинята е като печат на човека и добър дар за вършещите я пред Вишния. И греховете така се изтриват, като че имаш ниневитско покаяние. За пример имаш Давид, който с покаяние очисти греховете си и показа такава сила на покаянието, че чрез него се сподоби с пророчески дар и стана познат на Бог Отец. Имаш за пример и този, който пред слугинята се отрече от Учителя с клетва, като каза, че не Го познава, и бе обременен от лъжливата клетва, но с покаянието толкова очисти голямата сквернота на отричането, че и върховен стана, и от апостолството не отпадна, и основа на Църквата и ключар на небесното Царство бе наречен. Имаш и митаря, и блудния син, и блудницата, и разбойника, който в един миг с благоразумни думи разпръсна греховете си и в числото на гражданите на Царството бе вписан. Кай се с дръзновение, съблечи сквернотата, не се бой! Чрез пот Господ ще те направи дръзновен. И, когато се покаеш и постенеш, тогава ще се спасиш. Защото велика е милостта на Христа Бога и очиства обръщащите се към Него: само да се обърнем и да се покаем. Тогава милостта Господня като дъжд на млада трева върху нашите души ще завали и борбата ни с лукавия ще престане в нашия Господ Иисус Христос, на Когото слава сега и всякога, и във всички времена!

 

Из „Слова и поучения от Пролога,

м. декември, ден първи"

Превод от църковно-славянски:

йеродякон ЮСТИН ЗОГРАФСКИ